Höstliga etyder på Perspektivet

Jordnära. I Tommi Mäkeläs färgimpressioner dominerar det dämpat jordbundna men också ljuset är starkt närvarande. Bild: Marit Lundström

Penseldragen är framträdande i Tommi Mäkeläs färgimpressioner som löper i jämn rytm längs väggarna på Perspektivet.

Konstnär: Tommi Mäkelä. Plats: Galleri Perspektivet, Ekenäs bibliotek. Tid: 2–14.10.

Man kan inte säga annat än att utställningen är mycket enhetlig. Man kan till och med uppleva de tolv målningarna som ett enda konstverk som tillsammans tagit galleriet i besittning. Både stil- och färgmässigt är de delar av samma helhet.

Etyder kallar Mäkelä sina temperamålningar där gulockra, grönt och olika nyanser av brunt binder dem till jorden, men där ljuset trots allt är starkt närvarande. Också en målning som går helt i ljust gråa toner anpassar sig till den förhärskande färgvärlden.

Blicken vandrar

En av målningarna gör en finstämd avvikelse från huvudfåran genom att visas uppställd på ett staffli som blir till ett slags enkel installation i rummet. Avvikelsen är välkommen eftersom helheten riskerar framstå så enhetlig att den blir enahanda, men upplägget gör att blicken på nytt söker sig till dukarnas färgfläckar.

Mina egna associationer går till mark och vattenytor som täckts av höstlöv och stundvis blänker till när de träffas av ljuset.

Speglingar av verkligheten

Mäkelä uppger att ljuset är det som intresserar honom. Ljuset tar fram verkligheten och dess avbilder. I hans målande sker ett ständigt och upprepat förtydligande av förhållandet mellan föreställande och icke-föreställande, vilket tar sig uttryck i abstraktioner.

Det finns en intressant berättelse bakom Tommi Mäkeläs målande och seende, eller rent av insupande av den visuella världen. Han fick nämligen i unga år höra att hans syn snabbt kommer att försämras för att småningom helt försvinna. Med insikten om att tiden är kort, började han aktivt lagra synintryck, ungefär som om han skapat egna filmer och begripliga helheter i sitt huvud.

Hans syn förintades aldrig helt, han fick starka glasögon.

Egna impressioner

Det är lätt att förstå att denna upplevelse på ett avgörande sätt har påverkat både hans sätt att se på verkligheten och skapa egna impressioner av den. Möjligen påverkade erfarenheten också valet att börja studera bildkonst, vilket skedde i Fria Konstskolan under fyra år på 1970-talet. I vilket fall som helst blev det visuella tolkandet av omvärlden hans livsväg och den rymmer många högmeriterade sammanhang.

Bland separatutställningar märks flera på Galleri Artek på 1980-talet och Konstsalong Bäcksbacka på 1990-talet, hans målningar finns i många kända samlingar och han har innehaft många uppdrag som lärare, bland annat på Bildkonstakademin.

Marit Lundström