Höstens studentskrivningar inleds – för fjärde gången under pandemin

Drygt 2 800 av de anmälda avlägger proven på svenska. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

På måndag inleds höstens studentskrivningar. Närapå 2 800 av de anmälda avlägger proven på svenska.

Cirka 45 300 personer som ämnar avlägga studentexamen har anmält sig till höstens studentexamensprov. Det är ungefär 1 150 färre än under hösten 2020.Totalt är 2 774 av examinanderna som anmält sig sv...