Höstens mötesdagar slogs fast

Stadsstyrelsen i Raseborg har fastställt sina sammanträdesdagar för hösten 2018.

Första gången stadsstyrelsen möts efter sommaren är den 20 augusti.

I september hålls två möten; den 3 och den 17 september. I oktober har man prickat in tre mötesdagar; den 1, 15 och 29 oktober.

I november planerar man likaså mötas tre gånger. Mötesdagarna man prickat in är den 5, 19 och 26 november. Enligt planen hålls höstterminens sista möte den 17 december. Sammanträdena börjar i regel klockan 18 och hålls i stadshuset.

Styrelsen har därtill preliminärt bokat in tre fullmäktigemöten under hösten – nämligen den 24 september, den 12 november och den 10 december.