Hörselförbundet gläds över att munskydden småningom slopas

Genomskinliga munskydd underlättar arbetslivet för de med nedsatt hörsel. Foto: Finska hörselförbundet Bild:

Munskydd av papper gör det svårt för de med nedsatt hörsel att arbeta i serviceyrken och att studera, konstaterar Finska hörselförbundet.

Finska hörselförbundet Kuuloliitto välkomnar regeringens plan att slopa munskyddsrekommendationen i hela landet när tillräckligt många av finländarna fått två doser coronavaccin.

Enligt en enkät som förbundet gjorde i våras upplever väldigt många med nedsatt hörsel att munskydden gör det svårt att kommunicera med andra.

Det gäller i synnerhet de som arbetar inom serviceyrken, eftersom skydd av papper gör det omöjligt att se kundens munrörelser.

I värsta fall kan problemen leda till att det blir omöjligt att arbeta. En del av de som besvarade enkäten uppgav att de drivits till sjukledighet på grund av utmattning.

Överväger jobbyte

Hörselförbundet citerar ett av svaren:

– I mitt jobb inom kundtjänst höjer jag volymen mer än normalt på min hörapparat. Trots det har jag funderat på att jag måste överväga att byta jobb om den här munskyddsgrejen fortsätter i flera månader till. Det är verkligen stressande att varje dag tvingas att anstränga sig för att höra, när man normalt klarar sig bra.

Ur enkäten framgick det att många även haft problem i studierna då alla studerande och lärare bär munskydd.

Förbundet konstaterar att munskydd troligen används i vissa kundtjänster även efter att rekommendationen slopats. Förbundet tipsar om att genomskinliga visir och munskydd av plast är alternativ till munskydd av papper.

Det viktigaste är ändå att tala tydligt och lugnt, och att vid behov till exempel använda penna eller en app på telefonen som kan omvandla tal till skrift.

Av de 337 som deltog i Finska hörselförbundets enkät hade 99 procent upplevt att munskydden skapat problem i kommunikationen. Förbundet uppger att uppskattningsvid 800 000 finländare har nedsatt hörsel av varierande grad.