Horsbäck länkar samman

Fungerar. Martin Jansén (på bild) och Robin Förström sysslar med bil- och båtvård i en av de nyaste hallarna i Horsbäck. Bild: Lina Enlund

– Vi är i utkanten av Horsbäck nu men kanske inte längre om ett år. Horsbäck växer så snabbt.

Det säger Martin Jansén och Robin Förström. Ungefär den här tiden i fjol började killarna inreda sin del av den då splitternya hallen på Kärrbygatan i Horsbäck. De hade de precis grundat sin bil- och båtvårdsfirma, NC Detailing.

– Konceptet med en kombination av skönhetsvård av fordon och försäljning av relaterade specialprodukter är relativt nytt i trakten. Vi vill ta bilvården till en ny nivå. Vi är lite som en skönhetssalong för bilar.

För tillfället är en specialgrej en keramisk ytbehandling som ska skydda bilens yta och underlätta renhållningen av bilen i åtminstone två år.

Branschen utvecklas hela tiden om man till exempel ser på bilarnas lack och de medel och metoder som används.

– Det kan hända att vår verksamhet ser rätt annorlunda ut om fem år. Det krävs att man har ett intresse av branschen och en vilja att hela tiden lära sig om man ska hänga med i svängarna.

Synergier

Att det blev just Horsbäck för nyföretagarna var ingen självklarhet.

– Vi visste inte riktigt vad vi var ute efter. Viktigt var att det fanns en ordentlig golvbrunn med oljeavskiljare. Det skulle finnas plats för oss att jobba bekvämt och det skulle vara tillräckligt ljust. Och eftersom vi fokuserar på det kosmetiska var det viktigt att det var rent och fint.

NC Detailing samarbetar med en del bilverkstäder och båtvarv på området och killarna tycker att det är bra för både kunder och företagare att aktörer i samma bransch samlas på ett ställe.

– Om en verkstadskund vill ha bilen tvättad i samband med service så kan mekanikerna köra bilen till oss. Det skulle vara svårare om vi fanns inne i Ekenäs.

Förström och Jansén känner att de har blivit positivt mottagna i Horsbäck, till och med av konkurrenterna.

Så efter ett år i Horsbäck är Förström och Jansén nöjda med läget.

– Folk börjar hitta oss. Skyltningen har blivit avsevärt mycket bättre och redigare. Det var ett rejält ansiktslyft för området. Det märktes att skyltarna behövdes. Det står nästan alltid någon och tittar på dem när man kör förbi.

Med tanke på kundunderlaget är det bra att vara halvvägs mellan Ekenäs och Karis.

– Eftersom vi har hämtning av kundernas bilar underlättar det att det är lika långt avstånd till båda orterna. Å andra sidan är det ju inte så att man hittar oss av en slump.

Och det händer fortfarande att förbipasserande tittar in för att fråga vägen till något annat företag på området.

– Horsbäck växer så snabbt. Fast jag har jobbat tio år på området kände jag inte till den här delen av Horsbäck tidigare, säger Jansén.

Ett tecken på en allmän ljusning i ekonomin?

– Vi har inte så mycket att jämföra med, men för vår del ser det ser ljusare ut. Det har gått helt okej det senaste halvåret.

En bensinstation fanns tidigare på norra sidan riksvägen men lär inte bli aktuell på området längre. Men det är det enda killarna saknar i nuläget. Under tiden hoppas de att fler företag strömmar till området.

– Alla nya etableringar hämtar nya människor till området. Det gynnar oss alla, säger Jansén och Förström och nämner datacentralen som staden hoppas kunna locka till området.

Åtta hektar för data

I och med den senaste detaljplanen kallad Horsbäck Torpet utvidgas arbetsplatsområdet i Horsbäck med en dryg fjärdedel. Planområdet omfattar cirka 40 hektar av vilka staden för tillfället äger 24. Med planförslaget bildas 28 nya företagstomter för industri- och lagerbyggnader. Man talar om mellan 200 och 400 nya arbetstillfällen.

I planen ingår en tomtreservering på nästan 78 000 kvadratmeter för en datacentral i hörnet av Västanbyvägen och Gropvägen.

Vd Frank Hoverfelt på Ekenäs Energi uppskattar dock att det dröjer minst två till tre år innan ett datacenter kan stå färdigt. Från att man har hittat en seriös aktör och fattat ett investeringsbeslut dröjer det cirka 1,5 år att bygga centret.

Vad skulle den sysselsättande effekten av en datacentral vara?

– Det finns lite varierande siffror om den uppskattade direkta sysselsättningen. I Tusby bygger tyska Hetzner en datacentral på en tomt som är dubbelt så stor. Där uppskattar man att den sysselsättande effekten i byggskedet är 200 till 300 årsverken och att den skapar mellan 40 och 80 fasta jobb. I Horsbäck skulle effekten vara mindre, men inte hälften så liten, säger Hoverfelt.

Därtill kommer den indirekta sysselsättande effekten som är ännu svårare att uppskatta.

Satte hårt åt

En datacentral skulle vara något av pricken över i:et för Horsbäck som handels- och industriområde. Men att företagskoncentrationen skulle ske just här var inte hugget i sten.

VNB-auto var en av de första att etablera sig på området eftersom företaget hade fått back på sin ansökan om att få utvidga på Kråkholmen. I samma veva, det vill säga under första halvan av 80-talet, var det en handfull Ekenäsföretagare inom transportbranschen som ville diskutera med staden om möjligheten till företagstomter vid 25:an.

– Staden hade mark för industrietableringar längs Tenalavägen men få var intresserade av de tomterna. Jordmånen var dålig där. Då tog vi kontakt med ägarna till lägenheten Grop där Trafikcenter sedan byggdes, berättar Bernhard Biström som var stadsgeodet i Ekenäs på den tiden.

Det fanns ett stort intresse för industritomter längs riksvägen i Horsbäck. Och när staden såg att en av markägarna var intresserad av att köpa mark vid havet föreslog staden en bytesaffär.

Ärendet kom upp i fullmäktige i mars 1985. I VN kunde man under rubriken "Vänstern var emot markbyte i Ekenäs" läsa om hur stadsfullmäktige med 21 röster mot 13 beslutade att staden får cirka 17 hektar av Västanby lägenhet (området vid den nuvarande besiktningsstationen) mot cirka 16 hektar av Kamparnäs lägenhet i Västerrösund och 4,5 hektar skogsmark i Konungsböle by. I bytesaffären ingick att staden skulle göra upp en delgeneralplan för Kamparnäs.

Majoriteten av Socialdemokraterna och ett par SFP:are tyckte att det var fel att byta en strandtomt och ett rekreationsområde som Kamparholmen mot ett område som staden behövde för industriarbetsplatser.

Innan ärendet behandlades togs en förhandlingspaus.

– Jag minns att SFP:s Clas-Johan Lindholm sade till mig att "det ser mörkt ut".

Ärendet klubbades efter omröstning igenom enligt styrelsens förslag.

– Det hade sett konstigt ut om bytesaffären inte skulle ha blivit av. Diskussionerna startade ju på stadens initiativ.

Men precis som vissa ledamöter antydde redan på mötet var saken inte avgjord med det. Beslutet överklagades och avgjordes först i Högsta förvaltningsdomstolen. Ägobytet blev slutligen klart ett par år senare.

– Det var en framsynt affär. När jag besöker Horsbäck i dag frågar jag mig nog var alla jobb skulle ha uppstått om inte Horsbäck hade funnits, säger Biström som gick i pension 1999.

Senare inköptes även mark från Västanby lägenhet som ligger mellan Grop och Horsbäck så att staden fick ett enhetligt område i sin ägo.

Ett aktivt grepp

En generalplan för Horsbäck-Läpp som sträcker sig från ellinjerna i Horsbäck till Shell i Karis kommer snart till påseende. Stadens strävan är att Karis och Ekenäs på sikt ska växa ihop genom industri- och handelsområden längs med riksvägen.

– Men det kan ta ytterligare 30 år innan vi är där. Horsbäck utvecklas av sin egen fart. Men Raseborg är inte Tusby, säger mätningschef Roger Nyberg på Raseborgs stad.

Nyberg ansvarar också för stadens strategiska markinköp.

– Staden har en tradition av en aktiv markpolitik.

Till exempel i Horsbäck har staden aldrig ägt mark men har strävat efter att skaffa mer råmark på området genom köp och byte. Genom markaffärer för över 700 000 euro sedan 2014 äger staden ganska stora områden mellan Langansböle och Gamla Kustvägen.

– Det har lyckats tack vare välvilligt inställda markägare och en öppen dialog. Det ska gå genom frivillighet. Vi har misslyckats om vi måste utnyttja vår förköpsrätt i markaffärer.

Under de senaste åren har fokus legat på råmark för företagstomter.

– Vår mardröm är att inte ha tomter att erbjuda åt företag som vill etablera sig. Och det måste finnas arbetsplatser på orten för att det ska vara någon idé att marknadsföra bostadstomter.

Bensinstationen och Auto-Selin var de första företagen att etablera sig i Horsbäck i början av 1970-talet. År 1984 öppnade VNB-auto på samma sida om vägen. Först på den nedre sidan av riksvägen var Trafikcenter som stod klart 1985 och 1988 kom huslängan där Special Mobil, Max's och Auto-Din finns i dag.

I dag finns över 100 tomter på Horsbäck handels- och industriområde varav drygt 20 är lediga.

Området kommer att växa i riktning mot Karis. Staden äger numera mark på båda sidorna om riksvägen och i framtiden kommer Ekerövägens anslutning sannolikt att stängas av säkerhetsskäl och ersättas med en ny anslutning närmare Tegelbacken.

Mer läsning