Hon vill bidra till levande texter

Mångsidigt. Pia Bergström översätter texter om vitt skilda ämnen – mest från finska till svenska men också i den andra riktningen. Bild: Lina Enlund

Pia Bergström säger att jobbet som translator är både omväxlande och lärorikt. Själv stortrivs hon inom den kommunala sektorn.

Protokoll, föredragningslistor, mötesbilagor, broschyrer, information till invånarna och personalen, presentationer, material för webben – det är texter av väldigt olika slag som Pia Bergström daglige...