Höjdens skola firar sitt första halva sekel

Vann. Fjärdeklassare i Höjdens skola hade komponerat musik, gjort koreografi och programmerat robotbollar till ett helhetspaket som gav dem vinsten – ett besök till Åbo Akademi – i Star T-festivalen. Bild:

På självständighetsdagen 1968 invigdes Höjdens skola i Tenala, södra Finlands första grundskola. Det är också en av de första skolorna i landet med enhetlig undervisning från första till nionde klass. Numera har den i Raseborg sällskap av Hakarinteen koulu som är en finsk enhetlig grundskola i Ekenäs.

2018 är ett jubelår i Tenala. Byns skola, Höjdens skola, fyller femtio år. Firandet pågår redan och når sin höjdpunkt i slutet av året.

Nu under våren syns firandet bland annat genom specialprojekt. Elever i skolan har de senaste veckorna jobbat med en blandning av naturvetenskaper, teknik, matematik och konst. Förra veckans fredag kulminerade ett teknikprojekt i skolan i en Star T-festival.

Dansande robotbollar

Projekt från den ena ytterligheten till den andra presenterades i Tenalaskolan i fredags. Ulliga och gulliga robotar i form av en kanin, en elefant och en katt, en hinderbana för robotbilar ... Inom ramen för interaktiv konst visades till exempel en målning med ett tårdrypande öga upp.

Och så fanns det då ett gäng begåvade fjärdeklassare som bjöd på ett helt paket med allt från egen koreograferad dans till egen komponerad musik och robotbollar – så kallade Spheres – som dansade i takt med tjejer från klassen och musiken.

Paketet med dans, musik och dansande bollar knep vinsten i Star T-festivalen. Vinnaren utsågs av skolornas resurscenter. I pris får vinnarklassen en resa till Åbo inklusive studiebesök på Åbo Akademi.

Samarbete med flera

Star T-festivalen är ett samarbete mellan Skolresurs.fi, Luma-center, Åbo Akademi och Raseborgsskolornas energilaboratorium och dess projekt teknikpoolen och Make. De två sistnämnda är projekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Mia Skog, timlärare i vetenskap, biologi och geografi i Höjdens skola och energilaboratorieansvarig, kommer nästa läsår att fokusera helt på teknikpoolen.

– Jag kommer jobba med teknikpoolen till 60 procent så att jag tre dagar i veckan åker runt i skolorna. Resten av tiden ska jag utbilda andra lärare.

Mia Skog beskriver Raseborgsskolornas teknikpool som Svenskfinlands största.

– Den är gemensam för alla våra skolor och alla kan bidra till den.

Nutid, framtid och dåtid

Om eleverna i Höjdens skola i fredags levde i nuet och framtiden, kastades de i måndags tillbaka till 1960-talet.

– De fick prova på ämnen som fanns då och den som ville kunde också klä sig i 60-tals anda, säger Mia Skog.

På plats var också Höjdens skolas allra första rektor, 81-åriga Valter Lall, som presenterade skolans tillblivande för dagens elever. Han är en återkommande gäst i skolan:

– Jag brukar besöka skolan ett par gånger om året, kolla in lärarrummet. En gång på hösten efter skolstart och en gång på våren.

Han minns väl hur det gick till då Tenala fick sin experimentskola, den enhetliga grundskolan.

– Det var Undervisningsministeriet som beviljade Tenala och Bromarv tillstånd att tillsammans grunda en experimentskola.

I skolan gick också elever från Finby och Bjärnå, visar årsberättelsen från skolans första verksamhetsår.

"Satt på golvet"

Tillståndshandlingarna finns bevarade – med stämpelmärken, stämplar, minister Virolainens underskrift och allt – i Höjdens skola. Handlingarna är daterade den 26 april 1968 och redan till hösten samma år slog den nya skolan upp sina dörrar.

Grundarbetet var gjort, men det gick rasande fort på slutet:

– Redan 1966 började man förbereda för en enhetlig grundskola genom att ta i bruk en ny läroplan för årskurserna 4 till 6. 1967 började skolhuset byggas och 1968 flyttade vi in.

Allt var ändå inte helt klart.

– För allt skulle vara nytt, vi tog inget gammalt med oss, inte ens pulpeter. Följaktligen satt vi på golvet i vissa klassrum, minns Valter Lall.

Skola för brännvinspengar

Skolväsendet i Tenala har långa anor. Den allra första fasta skolan i Tenala öppnades 1880 och hette Tenala sockens skola. Den var inhyst i lantbonden Lindqvists hus i Snicknäsbacken. Huset köpte sockenstämman för 6 500 mark och medlen togs från den så kallade brännvinsfonden. Då Valter Lall kom till Tenala på 60-talet fanns cirka femton skolor kvar.

– I takt med teknikens framfart avfolkades byarna och de minsta skolorna fick stänga.

I hans skötebarn, Höjdens skola, förenades flera skolor. Skolan var som sagt en experimentskola vari medborgarskolan och mellanskolan, som byggde på folkskolans sex årsklasser, sammanslogs till ett treårigt högre stadium av grundskola.

– Till en början hade högstadiet en egen rektor medan de lägre klasserna hade sin rektor. Från 1991 har rektorn varit gemensam för alla nio klasser, säger Valter Lall.

Han gick själv i pension 1997, men hann innan dess vara både borta från skolan – bland annat som skoldirektör i Pargas på 1970-talet – och komma tillbaka som rektor 1992. Dessutom har skolan varit utflyttad på grund av reparationer.

– Vi hade läckage 1994. Då vi var utflyttade var vi inhysta i kommunkansliet och i Valios gamla fabrik. Den 2 november 1995 återinvigdes skolan.

Turerna kring skolans nya gymnastiksal talar Valter Lall helst inte i så vida svängar om – det var inte helt smärtfritt, snarare en dragkamp. Valter Lall hade gärna sett att skolan fått en fullstor handbollshall. Så blev det inte.

– Visst var det så att en del byggdes på talko, läktaren till exempel, flikar nuvarande rektorn Jennie Ahtola in.

Valter Lall nickar, läktaren byggdes 1998. Då var han redan pensionär.

Och nu, ytterligare tjugo år efter läktarbygget, firas skolans femtio år.

Den stora jubileumsfesten hålls den 5 december.

Det första året som Höjdens skola verkade hade man naturligt nog endast en årskurs, åk 7, som följde grundskolans interimistiska läroplan. Dessutom arbetade en åttonde klass i skolan. Den följde medborgarskolans läroplan.

Höstterminen började den 2 september 1968 och avslutades den 20 december. Vårterminen började den 3 januari och avslutades den 31 maj 1969. Sportlov hölls 3–6 mars, påsklov 3–7 april.

Arbetsdagarna var 200 till antalet och började 8.45 med en morgonbön, avslutades klockan 14.45. Lunchpaus hölls klockan 11.30–12.00.

Lärokurser

Exempel på enskilda skolämnen som man läste 1968: geometri, medborgarfärdighet, bokföring, huslig ekonomi, fysisk fostran, muntlig framställning, barnavård, lanthushållning, maskin-, el- och motorlära, textning, yrkesteckning (komposition av kläder till en egen garderob).

Skötsamma elever

Alla tre parallellklasser i årskurs 7 hade 10 i uppförande, detsamma gällde för skolans åttonde klass. Medeltalet för sjuornas vitsord i ordning och uppmärksamhet varierade från 9,3 till 9,7. Åttornas medeltal var 9,2.