Höjd profil för HIK med ny ordförande

I säkra händer. Hangö IK leds av Christine Suvanto som därmed är föreningens första kvinnliga ordförande. Bild: Lina Enlund

Det blåser nya vindar inom Hangö IK:s centralstyrelse. Bland annat uppmärksammar man nästa år Finlands 100-årsjubileum.

Hangö IK är i dag en synnerligen etablerad förening med 113 år på nacken. Rent juridiskt sker verksamheten inom dotterföreningarna HC HIK (handboll), FC HIK (fotboll), HIK friidrott och HIK pingis, medan kraftsporten ännu fungerar som en sektion inom HIK.

– Den här indelningen beror främst på bokföringstekniska saker, men oberoende handlar det om en stor gemenskap. Vi hör alla till Hicken och det är vår förening, säger Christine Suvanto som i våras valdes till föreningens ordförande.

Suvanto efterträder nu Thomas Nordlund. Hon är HIK:s 25:e ordförande i ordningen, och historisk eftersom hon är den första kvinnliga.

– Det sticker litet ut, även om det inte borde göra det år 2016, säger Suvanto som också en gång var HIK-friidrottens första kvinnliga ordförande.

Aktivt grepp

Av hävd och av rent praktiska skäl har centralstyrelsen ofta fört en tämligen anonym tillvaro. Också i fortsättningen kommer det idrottsliga att försiggå inom dotterföreningarna, men centralstyrelsen kommer att aktivera sig mera.

– Det handlar om den roll som man vill skapa åt sig. Vi har haft vårt första styrelsemöte och var också där helt överens om att vi nästa år skall aktivera oss litet mer och göra saker gemensamt. Det här sitter helt rätt eftersom Finland då firar sitt 100-årsjubileum och gör det under sloganen "tillsammans", säger Suvanto.

Bland annat kommer man nu att satsa mera på det traditionella Ärevarvet i maj och där kommer alla sektioner att medverka, medan man i oktober arrangerar en gemensam dag för alla aktiva HIK:are. Först ut, den 1 mars, är dock en lite mera högtidlig tillställning för föreningens hedersmedlemmar.

– Då kommer vi att kalla nya hedersmedlemmar. Det är länge sedan vi fått några nya dylika, så det är verkligen på tiden. Det är också därför vi kallar flera hedersmedlemmar den här gången, säger Christine Suvanto.

Välmående

Hangö IK är sedan länge etablerad ute på udden och en given del av stadsbilden. Rent idrottsligt går det förstås i vågor – just nu har de "små" sektionerna bordtennis och styrkelyft båda vind i seglen, medan fotbollens år 2016 inte var det bästa med degradering till division 4 för herrlaget.

– Å andra sidan har handbollen gått mycket bra. Herrlaget kämpar i toppen av sin serie, det finns många juniorer och så anställde man Linda Sandblom som verksamhetsledare, räknar Suvanto upp.

Och namnet Linda Sandblom är förstås svårt, för att inte säga omöjligt, att förbigå i sammanhanget. Höjdhopparen från Hangö fick sitt stora genombrott då hon efter några tyngre säsonger i somras hoppade nytt finländskt rekord, samt deltog i både OS och EM.

– Jag tycker det var helt fantastiskt av Linda att komma igen efter tyngre tider. Linda har absolut inte fått något gratis, men hela tiden orkat jobba på och tro på sig själv. Det är också viktigt för en förening att ha egna toppnamn som kan vara förebilder för de yngre. Där har Linda en stor roll och det gäller också för Jonna Berghem som dragits med skador.

Utmaningar

I första hand är HIK ändå en fostrarförening där merparten av medlemmarna är juniorer. Några större förändringar är heller inte att vänta till exempel vad antalet grenar beträffar.

– Någon gång har det till exempel varit prat om skidåkning, men de snöfattiga vintrarna har kanske litet stannat upp de diskussionerna. Det finns heller ingen renodlad motionsförening i staden, men där tror jag att Östersjö maraton kompenserat, säger Suvanto.

Just Östersjö maraton som HIK arrangerar tillsammans med Hangö brandmannaförening ligger Suvanto nära hjärtat. Hon var en av de stora initiativtagarna till loppet som arrangeras varje höst i Hangö.

– Jag försökt minska mitt engagemang där, men det är klart att jag ställer upp under själva dagen. Jag tycker att Östersjö maraton varit en lyckad satsning som också varit populär bland deltagarna, säger Suvanto om loppet som nästa höst arrangeras för tionde gången.

Klassisk väg

Själv kom Christie Suvanto med i HIK-rullorna mot slutet av 1990-talet då hennes barn började friidrotta. Därifrån blev hon mera eller mindre inskuffad i tränarskrået och var aktiv där under många år.

– Det är väl annars det som är den stora utmaningen att få ihop folk, inte minst på en liten ort. Samtidigt tycker jag att vi har en stark talkoanda och den hoppas jag att skall synas också i framtiden. Överlag har vi det ganska välställt här och också från stadens sida ställer man bra upp för oss, säger Suvanto.

I våras tog hon ytterligare ett steg då hon valdes till föreningens ordförande. Det arbetet har nu kommit i gång.

– Jag vill gärna vara med där det som det händer på fältet, det är där jag hör hemma. Det var nog en liten chock när jag nu somras var på SFI-mästerskapen i Esbo och plötsligt insåg att jag inte hade något av mina barn eller någon annan adept som deltog. Det kändes väldigt ovanligt, säger Christine Suvanto.

51 år

Ordförande för Hangö IK. Också ordförande för SFI (Svenska Finlands Idrottsförbund), samt vice ordförande för FSI (Finlands Svenska Idrott).

Arbetar med utbildning och utveckling som professionell certifierad coach och mental tränare.

Familjen består av maken Tom, barnen Sophie, Fredric och Corinne, samt hundarna Barney och Lucifer

Bästa HIK-minne? Det var kanske ändå när HIK arrangerade SFI-mästerskapen 2003. Det var en verklig talkoinsats.

HIK:s centralstyrelse: ordförande Christine Suvanto, vice ordförande Minna Björkqvist, sekreterare Camilla Bäckman, Anni Tuohimaa, Teppo Puputti och Berndt Dahlström