Hög tid att planera sommarköket

Krävde lov. För Bengt Öhmans sommarkök – nu i vinterdvala – krävdes bygglov trots att det är bara sju kvadratmeter stort. Bild: Lina Enlund

Marken är ännu täckt av snö men det hindrar inte att man planerar sommarens små byggen. Tvärtom så är det snart dags att ta itu med lov och åtgärdstillstånd om man inte fixat det tidigare.

Det är nu det börjar klia i fingrarna att få lufta verktygslådan, det är nu sommarens byggen planeras. Men behöver man lov eller tillstånd för allt man bygger?

För lek. I Hangö krävs inget lov då man bygger en lekstuga på under fyra kvadratmeter. Bild: Mira Strandberg/VN-arkiv

Proceduren med tillstånd och bygglov kan te sig som en djungel. Inte nog med att det skiljer mellan kommunerna – det är också skillnad på om du bor på glesbygden eller i centrum, om din tomt är på detaljplanerat område eller inte.

Något slags lov krävs ofta

miljöförvaltningens hemsida säger man att bygglov eller annat tillstånd av myndighet behövs för närapå allt byggande. För vissa mindre projekt räcker det med att man ansöker om åtgärdstillstånd eller gör en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsyn.

Ingås byggnadstillsynschef Mikael Wikström säger att det i Ingå hänger på vad man tänkt bygga och hur stort.

– Det är också skillnad på om man bygger på glesbygden, på detaljplanerat område eller vid strand.

För växter. I Raseborg krävs inte ett regelrätt bygglov för små växthus, eftersom de räknas som konstruktioner. Bild: Ksf-arkiv

En byggnad som är under 10 kvadratmeter får man på glesbygden i Ingå bygga fritt, för det anses inte påverka omgivningen. Men på detaljplanerat område krävs en anmälan till byggnadstillsynen även för byggnader under 10 kvadratmeter.

– Det gäller också på en strandtomt, för minsta lilla bygge.

För 15–20 år sedan var det fritt att bygga grilltak, men då de började dyka upp på bergsklackar, allt närmare strandlinjen, blev det tvungen sak att skapa regler för de här kojorna.

Bild: Ksf-arkiv

Kök utan tak behöver inte lov

Vill man bygga ett utekök kan man göra det fritt så länge det saknar tak.

– Så fort sommarköket har ett tak krävs tillstånd eller en bygganmälan, för en murad grillplats utan tak krävs inget lov. Är taket över 10 kvadratmeter krävs åtgärdstillstånd, är det under 10 kvadratmeter är det ett anmälningsärende, säger Wikström.

Om man vid byggnadstillsynen bedömer att det inte räcker med anmälan så tar man genast kontakt med kunden och styr ärendet på rätt väg mot en ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd.

Börjar man vara ute i sista minuten om man ska ha bygglov till sommaren?

– Nej, i Ingå har nämnden möte en gång i månaden. Förutsatt att handlingarna är kompletta brukar man få sitt lov inom en månad. Sådant som inte behöver behandlas i nämnden, som det räcker med tjänstemannabeslut för, får man också lov för inom en månad.

I Hangö säger byggnadsinspektör Jan-Peter Sundberg att tiden från ansökan till beviljat lov är mellan fyra och sex veckor, så inte heller här är det för sent om man vill bygga den här sommaren.

Regelverket är dock litet strängare än i Ingå.

– Det är endast lekstugor under fyra kvadratmeter som på detaljplanerat område är befriade från lov eller tillstånd. Allt över det kräver åtminstone en skriftlig anmälan och hörande av grannar.

Samma regel gäller också på glesbygden, men oisolerade ekonomibyggnader eller förråd som är under 20 kvadratmeter får man på glesbygden bygga efter att man gjort en skriftlig anmälan och hört grannarna.

– För utekök kan det räcka med en anmälan. Vi bedömer från fall till fall, säger Sundberg.

Finns det inte risk att folk behandlas olika då?

– Nej, vi är bara två personer här som behandlar de här ärendena så vi har koll på att alla behandlas lika.

Planer styr

I Raseborg styr platsen man bor på vilka regler som gäller, säger ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen. Staden är vidsträckt och indelad i olika områden.

Bor man på glesbygden är regelverket mindre strängt än på detaljplanerat område eller vid strand. Som ett exempel nämner han skjul med jordgolv:

– Om man på detaljplanerat område vill bygga ett sådant skjul, på under 10 kvadratmeter, krävs åtgärdstillstånd. På glesbygden räcker det med en anmälan.

Utöver regelrätta byggnader finns det en rad så kallade konstruktioner som många vill ha på sin gård. Hit räknas bland annat små växthus, säger Jormanainen.

– Som mest krävs det åtgärdstillstånd för ett litet växthus.

Konstruktioner som innebär ändring i stadsbilden räcker det oftast att göra en anmälan om eller ansöka om åtgärdstillstånd för. Enligt byggnadsordningen handlar det om arrangemang och ändringar som i betydande grad och för en längre tid än en månad påverkar stads-­ eller miljöbilden. Hit kan anläggande av en terrass eller altan räknas.

– Det är bara på vissa områden i känslig omgivning som reglerna är strängare. En sådan plats är Fiskars där man bestämt att den trädgårdsaktiga miljön ska bevaras.

Lovproceduren rätt smidig

Bengt Öhman och Sirpa Tarmi-Öhman i Raseborg ansökte och fick i fjol bygglov för tre mindre byggnader på sin stugtomt i Grabbskog i Raseborg. Man byggde en ekonomibyggnad på 33,5 kvadratmeter, ett förråd på 13 kvadratmeter samt ett sommarkök på 7 kvadratmeter.

Själva lovproceduren var väl inte så komplicerad, tycker Öhman.

– Men vi måste nog ha riktiga ritningar på alla tre byggnader, även för sommarköket i och med att det har väggar.

Bild: Mostphotos

Sommarköket har man byggt själv, det är inte fråga om någon färdig byggsats. Det finns plats för ett litet bord, en diskplats och en vedeldad ugn. Under tak ryms en grill bra – kort sagt allt man gärna har för smidig matlagning utomhus.

Mer läsning