HNS återbetalar miljoner till kommunerna

De västnyländska kommunerna har använt HNS mer än tänkt. Bland annat har Raseborgsborna behövt flera öppenvårdsbesök än planerat.Bild: Kristoffer Åberg

De västnyländska kommunerna har under 2017 använt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tjänster mer än planerat. Det visar Västra Nylands sjukvårdsområdes preliminära bokslut för i fjol.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde fick på sitt möte förra veckan ta del av det preliminära bokslutet för 2017.

– Operativt blev resultatet för 2017 bättre än budgeterat. Inkomsterna nådde inte riktigt budget, men i och med att vi sparat mer än planerat blev resultatet som helhet bättre än budgeterat, säger controller Anna Lindqvist.

Högre användningsgrad

Bokslutet visar att de västnyländska kommunerna har använt HNS mer än planerat under fjolåret.

Ingåborna har gått på flera öppenvårdsbesök men behövt färre psykiatriska vårddygn än det hade budgeterats för.

Hangöborna har även de behövt färre psykiatriska vårddygn men flera öppenvårdsbesök och besök på hälsocentralsjouren.

Raseborgsborna har bland annat behövt flera öppenvårdsbesök och jourbesök, medan de har behövt färre psykiatriska vårddygn.

Totalt har 226 så kallade straffdagar noterats för de västnyländska kommunerna. Straffdagar blir det då klinikfärdiga patienter väntar på vårdplats. Ingå noterades för 19 straffdagar för Ingå, Hangö för fyra och Raseborg för 203 dagar.

Återbetalar miljoner

HNS-koncernen återbetalar totalt 109 miljoner euro till kommunerna – av den summan tillfaller totalt 3,45 miljoner euro de västnyländska kommunerna. Hangö får 0,79 miljoner euro, Ingå 0,33 miljoner euro och Raseborg 2,33 miljoner euro.

– HNS bokslut ska visa plus minus noll, så eftersom koncernen gjorde ett överskott återbetalar vi pengar till kommunerna. En återbetalning på totalt 50 miljoner gjordes redan i juni, säger Anna Lindqvist.