HNS agerar beräknande och hånfullt

HNS har inte kunnat påvisa att verksamheten vid Raseborgs sjukhus är av sämre kvalitet än vid andra sjukhus.

Många fina upprop till stöd för Raseborgs sjukhus har uttalats under de senaste veckorna. Vi stöder dem och konstaterar att det är onödigt att upprepa sådant som tidigare sagts. Vi behöver ett sjukhus i Raseborg och de senaste veckornas virusläge, inklusive eventuella begränsningar av rörligheten, har inte gett anledning att ändra den uppfattningen.

Därtill finns det skäl att påtala några andra omständigheter.

Förvaltningsförfarandet vid HNS förefaller beräknande och hånfullt. Först formulerar HNS ett behov av att profilera tjänsterna vid Raseborgs sjukhus. HNS ger uppdraget till Raseborgs sjukhus, som i två steg formulerar en rapport över verksamheten. När den är klar uttrycker HNS styrelse missnöje över rapporten, som inte anses innehålla den information styrelsen ville ha. Varför bistår inte HNS med lämpliga resurser i så fall? Vad hade HNS styrelse egentligen väntat sig? Att den enhet, vars kropp man vill hugga av, själv skulle hålla i bilan?

Därefter riktar HNS styrelse kraftigt vinklade frågor till kommunerna, av karaktären "har du slutat slå din fru?". Här hänvisar man till kommunernas behov av minskade kostnader, samtidigt som man föreslår en lösning, som inte påvisats ge några kostnadsminskningar. Det är allt skäl att påminna om att HNS vid upprepade tillfällen under åren har utlovat kostnadsminskningar (i samband med stängningen av BB, vid omstruktureringen av psykvården) som sedan inte förverkligats. Vi har alltså ingen anledning att tro på sådana den här gången heller.

Det är särskilt värt att syna att en förändring i jourens verksamhet skapar ett ökat behov av ambulansverksamhet. Samtidigt som HNS sedan tidigare anser att periferin har råd att betala mer för sina ambulanser vill man alltså öka ambulansernas antal. Det är något slags form av dubbelbestraffning.

HNS har inte kunnat påvisa att verksamheten vid Raseborgs sjukhus är av sämre kvalitet än vid andra sjukhus. HNS har inte kunnat påvisa att verksamheten vid sjukhuset är mindre effektiv än vid andra enheter. HNS har, däremot, inte utnyttjat sin möjlighet att styra patienter från andra områden till sjukhuset. Den största praktiska frågan tycks vara svårigheten att garantera läkarbesättningen vid Raseborg sjukhus. Här kan man med fog fråga sig hur det är möjligt att HUCS, som en del av HNS och som landets största utbildare av läkare, inte lyckas förmedla till läkarkåren att också annan vård än den mest specialiserade och den som sker i centrum av storstadsområdet är viktig?

Linnéa Henriksson, fullmäktiges ordförande (SFP), Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande (SFP), Raseborgs stad

Mer läsning