Hjälper företag med spelreglerna

Niklas Lindström, Jan Långstedt och Marcus Kevin vill sänka tröskeln till att anlita advokattjänster. Bild: Lina Enlund

Advokatbyrån MK-Law i Kyrkslätt har blivit en stark aktör inom affärsjuridiken. Med en ny delägare ökar man sin närvaro och tillgänglighet i Raseborgsregionen.

Med Gert Johanssons advokatbyrå i samma hus och Kurt Sjöbloms på andra sidan gatan kan man kanske, som Marcus Kevin, tala om Advokatgatan. Men vi är på Ystadsgatan i Ekenäs.

Kevin är mannen bakom den tredje advokatbyrån i kvarteret, MK-Law. MK-Law flyttade officiellt in i trävillan i centrum i april 2016 och sedan dess har Kevin tillbringat ett par dagar i veckan på kontoret i Ekenäs.

Men nu för tiden är kontoret bemannat på heltid. I slutet av sommaren tog Marcus Kevin och Jan Långstedt, som varit delägare sedan 2011, in Ekenäsbon Niklas Lindström som partner i företaget. De senaste tolv åren har Lindström jobbat på Hannes Snellman i Helsingfors.

– Under årens lopp har vi skapat oss en ganska klar affärsjuridisk profil och privatkunderna har successivt blivit färre medan företagskunderna blivit fler. När vi såg att behovet fanns var det ganska naturligt att dels ta in mer kunskap om affärsjuridik, dels mer kunskap om regionen. Niklas passade in där, säger Kevin och Långstedt.

För regionen

Tidigare tog arbetsresorna tre timmar av Lindströms dag. Nu kan han cykla till jobbet. Men det är inte bara det som fick honom att lämna en av landets och Nordens mest ansedda byråer, bland annat anlitad i miljardaffären mellan Nokia och Microsoft 2013.

– Jag trivdes bra och hade ingen större vilja att lämna byrån. Men på sistone har jag haft en tanke om att det skulle vara roligt att göra någonting annat. Jag har haft en stark känsla att jag vill jobba i regionen för regionen. Jag vill hjälpa företagen här. Och de tolv åren från Hannes Snellman har jag med mig. Jag kan använda den kunskapen och det nätverket här.

En annan stor faktor var att få bli företagare och att kunna bygga upp en egen praktik.

– Jag vill i större utsträckning än tidigare själv kunna påverka min framtid. Det är inspirerande och roligt att vinkla om sin karriär.

Lindström är noga med att påpeka att det inte handlar om att växla ner.

– Jag kommer att jobba hårt och så mycket det krävs också i fortsättningen. Men nu har jag mer flexibilitet att aktivare ta del av mina barns liv.

Tillsvidare är Lindström den enda anställda på kontoret i Ekenäs men MK-Law hoppas kunna sysselsätta fler lokala jurister framöver.

Behov finns

En annan orsak till att Lindström hoppade på tåget västerut var att han liksom de övriga två delägarna ser att det finns ett behov i Västnyland av en advokatbyrå som specialiserat sig på affärsjuridik och tvistlösning.

– Om man räknar bort MK-Law i Kyrkslätt så finns det inte affärsjuridiska advokatbyråer från Esbo västerut. Men det finns ett liv också utanför metropolområdet. Västnyland är en företagsam trakt. Här finns många företag som säljer utomlands eller köper in från utlandet. Då är det en nödvändighet att ha koll på spelreglerna. Vi vet att företag här har varit tvungna att köpa tjänster i Helsingfors. Vi hoppas att de hittar vår dörr i stället, säger Lindström, Kevin och Långstedt.

Där tror de tre advokaterna att deras lokala anknytning hjälper.

– Det är en fördel att vi känner regionen, människorna, aktörerna och sedvanorna. Och det kanske är lite lättare att ta kontakt om kunden vet vem vi är. Vi vill att tröskeln ska vara så låg som möjligt.

Utmaningen ligger i att lära kunderna att använda advokattjänster.

– Traditionellt har man kontaktat advokaten först när man är i tingsrätten. Men då är det ganska begränsat vad en advokat kan göra. Därför är vi gärna med och ser till att man inte hamnar där. Vi kan lära våra kunder att tänka proaktivt.

Man talar om att hitta rätt sorts verktyg för olika typer av kunder.

– Juridiken i sig har inget mervärde. Vi ger verktyg som stödjer våra klienters business. Det handlar om praktisk tillämpning av juridik i affärslivet. Tack vare ett bra avtal kanske klienten tar upp sådana frågor med motparten som inte diskuterats dittills. Det paradoxala är att om allt går bra så märker kunden inget. Men då har vi gjort vårt jobb bra.

Grundades 2007 i Kyrkslätt av Marcus Kevin.

Jan Långstedt blev delägare 2011 och Niklas Lindström 2017.

Advokatbyrån har utöver delägarna tre anställda och två medarbetare i Ryssland.

Kontoren finns i Kyrkslätt, Raseborg och S:t Petersburg.

Specialområdena är affärsjuridik och tvistemål.