Hjälpbehövande i Sjundeå får mat med EU-pengar

Röda Korset i Sjundeå delar ut mat som finansierats med EU-pengar. Första utdelningen är i mars.

Den 30 mars kan alla som behöver extra hjälp med att mätta sina magar få ett livsmedelspaket i Loket, Bangårdsvägen 3. Det är fråga om EU:s mathjälp som finansieras via en fond.

Den förening som axlat ansvaret för utdelning på det lokala planet är Röda Korset i Sjundeå.

– Kommunen har varit mycket tillmötesgående. Vi får använda Loket som förråd och utdelningsplats, och ungdomar från ungdomsverkstaden kommer med och hjälper oss att bära in maten när den levereras, säger Virpi Lohrum, som är ordförande för Röda Korset i Sjundeå.

EU:s livsmedelshjälp är riktat till dem som har det sämst ställt.

I landsbygdsverkets anvisningar om mathjälpen sägs det att de som arrangerar matutdelningen kan välja en öppen eller sluten utdelning, där den slutna betyder att mottagarna väljs utifrån vissa kriterier, till exempel en viss målgrupp.

I Sjundeå har Röda Korset valt det öppna alternativet, och Lohrum poängterar att det inte sker någon koll av dem som kommer för att få mathjälp.

– Vi vill skapa en plats med så låg tröskel som möjligt för att alla ska kunna komma hit. Vem som helst kan behöva hjälp. Det kan vara en familj där båda föräldrarna arbetar men så pajar tvättmaskinen en dag och bostadslånet trycker på. Vi frågar inte varför man kommer hit, säger hon.

De lokala samarbetsparterna väljs ut av landsbygdsverket, som koordinerar livsmedelshjälpen i Finland, för två år i taget.

Två miljoner kilogram livsmedel delas i år ut på olika håll i Finland med finansiering från en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD). Livsmedlen levereras två gånger per år i leveranser om minst 1 000 kilogram per gång.

Mer läsning