De vill se till att Billnäs historia lyfts fram – kulturhistorisk bruksstig är första steget

Kim Björklund (t.v.) konstaterar att Billnäs har en väldigt intressant historia som behöver lyftas fram. Tillsammans med Aapo Roselius har han utarbetat en kulturhistorisk stig i bruksmiljön. Bild: Lina Enlund

Kulturvallen heter den plattform som Aapo Roselius och Kim Björklund utvecklar för att lyfta fram det mångsidiga förflutna i trakten mellan Karis och Pojo. Den första synliga satsningen är en kulturhistorisk bruksstig i Billnäs.

– Här är det lätt att få syn på de olika historiska avlagringarna.Vi har tagit oss upp på Flaggberget i Billnäs och blickar ner mot ån och bruket. Aapo Roselius pekar mot sluttningen vid vattendraget....