Henrik Wickström vill fortsätta i politiken: "Vi har en bra drive i Ingå"

Henrik Wickström vill fortsätta sitt kommunalpolitiska värv i Ingå och ställer upp i kommunalvalet. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) ställer upp för omval i kommunalvalet i april. Wickström har suttit i Ingå kommunfullmäktige sedan 2013.

– Vi har en bra drive i Ingå och jag vill vara med och fortsätta det goda utvecklingsarbete som pågår i Ingå. Coronapandemin kommer att lämna spår i vårt samhälle och det påverkar i högsta grad kommunerna. Vi måste göra allt för att se till att ingen blir utanför, säger Wickström.

I kommunalvalet 2017 fick Wickström 373 röster. Wickström kandiderade också i riksdagsvalet och EU-valet 2019. I riksdagsvalet fick han 3 265 röster och i EU-valet 6 078.

Barn, ungas och familjernas välmående samt kommunutveckling som kollektivtrafik och främjandet av näringslivet är teman som Wickström vill lyfta fram. Det ökade intresset för distansarbete ser Wickström som en möjlighet för Ingå.

– Ingå är en unik kommun med många möjligheter. Vår service, natur och tvåspråkighet är helheter jag vill vara med och värna om, säger Wickström.

Mer läsning