Henrik Wickström tar SFP:s plats i HUS styrelse – vill att Raseborgs sjukhus spelar viktig roll också i fortsättningen

Henrik Wickström har valts till SFP:s representant i HUS styrelse. Bild: SFP

I fortsättningen är Henrik Wickström SFP:s representant i HUS styrelse. Han vill att de mindre sjukhusen även i framtiden har en viktig roll i Nylands specialistvård.

Ingåbon Henrik Wickström har valts till Svenska folkpartiets representant i HUS styrelse. Det blev klart när HUS fullmäktige tidigare i dag fattade beslut om representanterna för samkommunens olika or...