Hemvården har inget tak

Hemvården måste utvecklas så att vi beslutsfattare kan svara på människornas behov.

Man kan åldras bra i Finland, detta berättar många forskningar. Tyvärr får vi en helt annorlunda bild av nyheterna – äldre människor har blivit illa behandlade och lämnade till sitt öde. Deras rätt till en värdig ålderdom förverkligas inte alltid, även om alla tycker att en god äldreomsorg är en viktig sak.

Arbetstiden räcker inte till, informationen löper inte och den årliga sjukfrånvaron är hög – på detta sätt beskriver många hemvårdare sin vardag inom äldreomsorgen. På äldreboende finns det en viss mängd sängar, fler kunder kan inte tas emot. I hemvården tycks bara himlen vara gränsen, då man talar om antalet kunder. På flera orter har antalet kunder stigit ständigt, men ingen ny personal anställs. Bland annat i Borgå har antalet kunder ökat under det senaste året med 11 procent, men mängden hemvårdare har inte ökat. Allt fler kunder ska tas hand om med lika många händer som tidigare. Det är ju klart att detta leder till brådska, stress och i värsta fall till utbrändhet bland vårdarna.

Hemvårdarna gör tusentals besök under en månad och största delen av besöken är korta. Min vän som jobbar inom hemvården berättade för mig hur ledsen hon är när en del av hennes kunder får morgonmål först vid lunchtid eftersom det finns för mycket kunder. En annan vän i samma bransch var tvungen att sluta jobbet då hon var gravid eftersom läkaren konstaterade att jobbrytmen är till fara för barnet. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Supers utredning berättar liknande budskap – hemvårdarna känner att de inte har tillräckligt med tid för kunderna och att dessas individuella behov inte kan uppmärksammas.

Äldreomsorgslagen kom i kraft 2013. Enligt den minskar man på institutionsvården och ökar stödet i hemmen. Hemvården utvecklades ändå inte när institutionsvården monterades ner. Jag har träffat flera äldre människor som önskar att få flytta till ett äldreboende, men det finns inte plats för dem. De känner sig som fångar i sina egna hem.

Det är ledsamt att höra om demenssjuka äldre personer som ligger ensamma i sin säng till och med 20 timmar i dygnet. Vi måste erbjuda mångsidiga stödtjänster och boendeformer till de äldre. Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt eget hem.

I Nordsjö i Helsingfors har man lyckats förbättra äldreomsorgen samt minska på hemvårdarnas belastning genom att organisera arbetsuppgifterna och arbetstiderna på ett nytt sätt. Jag hoppas att alla kommuner bekantar sig med den så kallade Nordsjö-modellen och besöker andra städer som lyckats förbättra hemvården. Finländarna lever allt längre och behovet av stödtjänster kommer att öka. Hemvården måste utvecklas så att vi beslutsfattare kan svara på människornas behov.

Anette Karlsson vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater

Mer läsning