Hemvården behöver mer personal

Tiden är knapp för hemvården, i synnerhet i influensatider. Bild: Arkiv/Evy Nickström

Brevet från Vård i hemmet i våras har lett till åtgärder i Raseborg. Men det största problemet består: Det råder brist på personal.

Brevet som personalen vid Vård i hemmet i Ekenäs skickade till social- och hälsovårdsnämnden på våren innehöll en hel del problemställningar och man ifrågasatte organiseringen av verksamheten. Persona...