Hemman i Porkala nav för fängslande historia

Gurli och Walfrid Strömsten vittjar en ryssja på 1910-talet på Bockfjärden, som förr också kallades för Sumpen tack vare att den var så rik på fisk Bild: Privat

Den färska boken om Rembas och Porkalasläkten Strömsten utgör ett välkommet bidrag till den västnyländska berättelsen.

"Uppförandet af ett samlingshus för Porkala ungdomsförening, utbjudes härmed till den minst fordrande. Anbud emottages och närmare underrättelser lämnas hos undertecknad å Porkala Rembas, där äfven ri...