Hem, trohet och fosterland

Tre ord, som delar starkt åsikter. Vad menas med dessa?

Hem är en plats där man kan vara utan att vara rädd, samt växa och utvecklas med andras stöd. Far och mor tar hand om barnen, far- och morföräldrarna delar med sig av sin visdom.

Trohet är ett tänkesätt som hjälper familjen att leva i harmoni. Med detta tänkesätt behålls sämjan mellan olika familjer. Om och när man inte följer de tio budorden, splitras gemenskaper.

Fosterlandet garanterar familjerna ekonomisk trygghet att leva och växa. Fosterlandet försvarar sina medborgare om ett främmande land anfaller fosterlandet. Om och när fosterlandets beslutsfattning ges till främmande länder tryggas inte medborgarens ekonomi längre.

Hem, trohet och fosterland är grunden till livet, mäniskans liv svajar stormen, men kraschar inte. De som ifrågasätter hemmets, trohetens och fosterlandets motiv vet inte vad de gör. Vi skall förlåta dem.

Tatu Tyni ordförande, Raseborgregionens Sannfinländare