Helt ny skola ger fler alternativ

Uppdatering. Kyrkfjärdens skola behöver en uppdatering. Hur det ska ske ska diskuteras i förtroendeorganen under hösten. Bild: VN-arkiv/Marit Lundström

En helt ny skolbyggnad för 200 elever är det alternativ som tjänstemän för fram för Kyrkfjärdens skola.

Alternativet är det dyraste av de tre möjligheter som en konsultbyrå tog fram i våras. Det innebär att både stenhuset från 1949 och huvudbyggnaden, byggd 1984 med en tillbyggnad från år 1997, rivs och ger plats för en helt ny skolbyggnad.

Om man bygger ett helt nytt skolhus undviker man enligt tekniska chefen Alexandra Forséns beredning alla byggnadstekniska problem som kan uppstå ifall en del av de gamla byggnaderna saneras och byggs ut. Det finns då en risk för att alla eventuella problem inte går att avlägsna. Fogar mellan gamla och nya byggnadsdelar har visat sig vara problempunkter vid fastighetsbyggen.

En ytterligare fördel med ett helt nytt skolhus är vidare att byggnaden kan placeras optimalt på skoltomten och trafikfrågor kan beaktas redan vid byggnadsskedet. Därutöver kan användingen av utrymmena planeras på ett helhetligt sätt enligt de behov som finns i kommunen. Om man bygger en helt ny skola finns det möjlighet att använda de befintliga utrymmena under byggnadstiden.

Även om alternativet är det dyraste av de tre poängterar Forsén att alternativen som utgår från sanering av de befintliga byggnaderna inte ökar livslängden på byggnaderna med mer än femton år. Ett helt nytt hus har en livslängd på minst 50 år.

Vidare anser Forsén att centralköket bör flyttas till skolan i samband med förnyandet.

Tekniska nämnden i Ingå ska ta ställning till förnyandet av Kyrkfjärdens skola vid sitt möte på torsdag.

Mer läsning