Hela skolcentret kan rivas

Omfattningen av problemen med inomhusluften och skicket på skolcentret i Gesterby börjar gå upp för beslutsfattarna. Kommunen står inför en utgift på tiotals miljoner.

Skolorna i Gesterby, som har byggts i många etapper bit för bit, har inför hösten blivit det hetaste kommunala ärendet i Kyrkslätt. Problemen med inomhusluften i skolbyggnaderna har diskuterats länge, men det var först i våras som kommunen beslutade att beställa paviljonger till gården. De ska vara klara till slutet av november.

Till en början konstaterades problemen med inomhusluften vara svårast i den byggnad som används av lågstadieklasserna i Winellska skolan, men under de senaste månaderna har problemet tagits upp i alla områdets byggnader.

Sektionen för serviceproduktion beslutade i onsdags att fyra byggnader på skolområdet rivs och ersätts med nybyggen. En rivningsdom ges förutom åt Wiellska skolans B-byggnad även gymnastiksalen (C-byggnaden), Gesterbyn koulu (D-byggnaden) och Gesterbyn koulus gymnastiksal (E-byggnaden).

Vad som ska ske med skolcentrets största byggnad har inte varit klart, men sektionen förutsatte att kommunen allvarligt ska överväga att riva också den och ersätta den med en ny byggnad. Sektionen ifrågasatte att A-byggnaden märkbart skulle skilja sig från de byggnader som ska rivas.

A-huset består av många delar, av vilka de äldsta är bara fem år yngre än de byggnader som bedömts som odugliga att användas.Byggnaden, som används av det svenskspråkiga högstadiet och gymnasiet, är till sin storlek ungefär hälften av alla byggnader på området. I de tre skolorna på Gesteryområdet finns nu kring 1 500 elever.

Kyrkslätts kommun arbetar på ett annat stort skolprojekt i centrum, ett inlärningscentrum för 1 300 dagisbarn och skolelever. Kostnadsberäkningen för projektet är 36 miljoner euro, och det är kommunens största byggprojekt hittills.