Hela skolcentret har problem

Väntar. Grunden till paviljongskolan intill Winellska skolan väntar på paviljonger. Leveransen inleds om två veckor. Bild: Paavo Rantalainen

Problemen med inomhusluften i skolcentret i Gesterby kräver allt hårdare tag av kommunen. Baracker för 500 elever är beställda, men de räcker inte.

Under sommaren har trycket från föräldrarna ökat. De ersättande utrymmena skulle ha varit klara redan förra veckan, men det dröjer ännu två till tre månader innan de är klara. Elever ur Winellska skolan är placerade i gymnastiksalen och i B-byggnaden, som utdömts.

Därutöver väntar tre klasser i Gesterbyn koulu som ligger intill Winellska skolan på att barackerna som ska byggas på gården blir klara. Sektionen för serviceproduktion bestämde på sitt möte i onsdags att kommunen i rask takt bör hitta ersättande utrymmen för eleverna, till exempel i simhallen eller i skolan i Bredberget, tills paviljongerna är klara.

Mera paviljonger behövs

Sektionen konstaterade att problemen eskalerar om de som lider av dålig inomhusluft inte får flytta till friska utrymmen. Sektionen förutsatte också att kommunen måste leta rätt på tilläggspaviljonger utöver de redan beställda, för att fylla behoven i skolcentret i Gesterby.

Enligt sektionen räcker inte de lösningar som gjordes i våras, eftersom det ser ut att finnas problem med inomhusluften i alla byggnader i skolcentret, också i den så kallade A-byggnaden där högstadiet och gymnasiet håller till.

– Leverantören har lovat börja leverera de tidigare beställda paviljongerna om två veckor, säger byggchef Jarno Köykkä.

Paviljongskolan är tudelad. Det tar kring tio veckor att sätta upp båda delarna. Det betyder att den första delen kunde vara klar i mitten av oktober och den andra i slutet av november.

Kommunen börjar bereda beställningen av flera baracker. Det finns ingen byggrätt kvar på skolcentrets område, så nya byggnader behöver ett undantagslov.