Hejdå sommartid

Bild: Mostphotos

Många EU-medborgare vill sluta ställa om klockorna två gånger om året. Nu börjar EU-kommissionen bereda en ändring av direktivet om sommartid.

Det var i somras som EU-kommissionen startade en webbenkät där medborgarna i EU-länderna fick ge sin syn på sommartiden.

Under en dryg månad svarade 4,6 miljoner på enkäten. Det är alla tiders rekord, inget annat av kommissionens tidigare hörande, har fått så många svar.

Och svaren är rätt entydiga. Enligt det preliminära resultatet vill 84 procent av de som svarat slopa sommartiden.

Finländarna svarade aktivt på enkäten – på fjärde plats relaterat till folkmängd.

95 procent av de finländare som svarat anser att tidsomställningen borde slopas och över 90 procent har en negativ eller mycket negativ syn på sommartiden.

I Polen och Tjeckien är invånarna också mycket kritiska till sommartiden.

Att finländarna är kritiska till sommartiden är ingen överraskning. I fjol samlade ett finländskt medborgarinitiativ om att riksdagen ska vidta åtgärder för att Finland ska slopa EU-direktivet om sommartid över 70 000 underskrifter. Då det debatterades i riksdagen var både regeringen och oppositionen eniga om att sommartiden skulle slopas. Men det går inte att bestämma på nationell nivå.

Nu har Finlands initiativ alltså avancerat inom EU. De finländska EU-parlamentarikerna har redan tidigare föreslagit att man ska frångå direktivet om sommartid.

Trafikkommissionär Violeta Bulc säger att budskapet från medborgarna är klart och att man kommer att vidta åtgärder. Nästa steg är att EU-kommissionen gör ett förslag till Europaparlamentet och ministerrådet om en förändring av det nuvarande direktivet om tidsomställning.

Redan tidigare i år godkände Europaparlamentet en resolution som rekommenderar att man slopar sommartiden.

Sommartid infördes i Finland 1981. En gemensam sommartid infördes i EU 1996. Den nuvarande sommartiden baserar sig på ett EU-direktiv som slår fast att alla medlemsländer övergår till sommartid vid samma tidpunkt den sista söndagen i mars. Länderna övergår till normaltid den sista söndagen i oktober.

Sommartid infördes för att man skulle bättre kunna utnyttja dagsljuset och på det sättet spara energi. Nu anses det ändå bevisat att sommartiden inte har någon effekt på energiförbrukningen.

Däremot har man kunnat bevisa att tidsomställning två gånger om året är skadligt för hälsan. Forskningsprofessor Timo Partonen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att omställningen stör nattsömnen, belastar hjärta och blodkärl (HBL 1.9). Tidsomställningen kan också påverka humöret. Även djur, till exempel, mjölkkor, påverkas av tidsomställningen.

Hur EU-kommissionens förslag ser ut vet man ännu inte. Frågan är om det är normaltid som blir normen eller sommartid.

Vår nuvarande regering har också flaggat för en diskussion om Finland borde byta tidszon från den östeuropeiska tidszonen till den centraleuropeiska tidszonen. Då skulle vi ha samma tid som de övriga nordiska länderna förutom Island samt de flesta västeuropeiska länderna.

Här lönar det sig ändå för Finland att vänta och se vad EU-beslutet i sinom tid blir. Det är hälsoeffekterna som borde styra beslutet. Enligt Partonen kan man bäst ta tillvara ljuset på morgnarna.

Det är positivt att sommartiden nu börjar diskuteras på allvar inom EU eftersom det är en fråga som engagerar gemene man. Ett slutgiltigt beslut i frågan kan ändå dröja flera år.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland