Heidi von Wright gör poesi också med bilder

Poet i bilder. Heidi von Wright, mest känd som poet, visar i Ekenäs hur hon använder sig av bild. Bild: Lina Enlund

– Vissa saker går bättre att uttrycka i ord, andra i färger eller former, säger Heidi von Wright som använder sig av båda uttryckssätten.

Heidi von Wright säger att hon alltid har ägnat sig åt att teckna och måla – långt före poesiskrivandet blev det det främsta uttryckssättet och det hon identifierar sig mest med. Ord och bild är samma...