Hedersvakter med angeläget uppdrag

Det är med tacksamhet som Anders Lindström, Bruno Österlund, Kaj Bergman och Olof Thodén hedrar minnet av dem som stupade för Finlands självständighet. Bild: Lina Enlund

Med anledning av firandet av Finlands 100 år av självständighet blir uppvaktningarna vid hjältegravarna på självständighetsdagen högtidligare än vanligt på många håll.

Inför uppvaktningen vid hjältegravarna på självständighetsdagen har ett antal organisationer och föreningar gjort vad de kunnat för att göra ceremonin extra fin och värdig.

Därför har man på många håll efterlyst frivilliga som vill stå hedersvakt vid hjältegravarna, bland annat i Ekenäs.

– I Ekenäs har vi 67 gravar och har redan fått ihop merparten av hedersvakterna. Tanken är att en ung man i samma ålder som den stupade var vid sitt frånfälle, står vakt vid dennas grav, säger Kaj Bergman, sekreterare i Ekenäsnejdens krigsveteraner.

Insamlandet av frivilliga har skett via sociala medier av två yngre män, Filip Werthmann och Albert Metsämäki, som också själva ska stå hedersvakt vid varsin grav, säger Bergman.

– Intresserade får ännu gärna ta kontakt.

Samarbete på bred front

– Uppvaktningen är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Ekenäsnejdens krigsveteraner, Ekenäsnejdens församling, Raseborgs stad, Nylands brigad, Soldathemsföreningen, Nylands brigads gille och Lions. Det är ett samarbete som jag är väldigt glad över, säger kyrkoherde Anders Lindström.

Lindström har faktiskt själv jordfäst kvarlevorna efter en krigshjälte så sent som i slutet av 1990-talet.

– Hans kvarlevor hittades på Karelska näset.

Olof Thodén, ordförande för Ekenäsnejdens krigsveteraner, säger att man fortfarande hittar kvarlevor efter stupade finländare i terrängen på Karelska näset.

– De begravs bland annat i Joensuu och Villmanstrand.

Ser gärna unga delta

Thodén kommer att leda kransnedläggningen vid monumentet på nya begravningsplatsen i Ekenäs där hjältegravarna finns. Kransen är gemensam för flera föreningar.

– Genom att marknadsföra uppvaktningen på förhand hoppas vi locka unga att komma och titta, säger Thodén.

Krans först, gudstjänst sedan

Till skillnad från tidigare år sker uppvaktningarna först ute på de olika kyrkogårdarna varifrån man sedan söker sig in mot staden och klockan 10 samlas till gudstjänst i Ekenäs kyrka.

– Kranspatrullerna inleder klockan 8 i Bromarv, är klockan 8.30 i Tenala, klockan 9 i Ekenäs och samtidigt i Snappertuna, säger Lindström.

I gudstjänsten deltar Ekenäs manskör och efteråt blir det kaffe och tårta i kyrkan, allt avrundas efter klockan 11.

– Utöver det här programmet är det festringning i samtliga kyrkor i Ekenäsnejdens församling klockan 18.

En som kommer delta i uppvaktningen är Bruno Österlund, själv krigsveteran. Hans bror Bengt stupade blott 20 år gammal i Syväri 1943. Hans kvarlevor vilar i hjältegrav nummer 43.

– Själv var jag stationerad på västfronten, på Åland, säger Österlund.

Också i Karis och Pojo

I Karis gör man proceduren i omvänd ordning jämfört med Ekenäs – där blir det gudstjänst först och kransnedläggning därefter. Kyrkoherde Pentti Raunio vid Karis–Pojo svenska församling berättar att man samarbetar med Raaseporin suomalainen seurakunta.

– Det blir en tvåspråkig gudstjänst klockan 10.30 i S:t Olofs kapell i Karis med därpå följande kransnedläggning klockan 11.45 vid hjältegraven.

I Pojo blir det kransnedläggning vid hjältegraven klockan 12.30 med en tvåspråkig gudstjänst i kyrkan efteråt, närmare bestämt klockan 13.

I Svartå ordnas kransnedläggning vid hjältegraven också klockan 12.30, men däremot ingen gudstjänst i kyrkan. Det är Satu Wikström som hållit i trådarna i Svartå för att engagera hedersvakter i de åldrar som de 24 som vilar i hjältegravarna var i då de stupade.

– Inom tre dagar hade jag fått 17 frivilliga hedersvakter, både pojkar och flickor. Åldersgränsen är visserligen litet svävande, det var ju meningen att de skulle vara jämnåriga med de stupade men det gör inget att det inte är precis så.

I Facebook-gruppen Jonej sa Karisbon efterlyses därtill 70-talet hedersvakter vardera till Pojo och Karis. Enligt Niklas Weckman som är med och koordinerar hedersvakterna har man hittills fått ihop omkring tio frivilliga.

– Vi behöver många fler om vi ska lyckas genomföra det enligt tänkt modell, så intresserade får gärna ta kontakt ännu.

I Hangö är det kransnedläggning vid hjältegravarna klockan 10. Staden håller i trådarna och från församlingarna deltar präster från båda språkgrupperna med en kort andakt.

Hedersvakter också i Ingå

I Degerby blir det uppvaktning vid de stupades grav klockan 12.30, i Ingå kyrkby klockan 13.

– I Ingå samarbetar församlingen, kommunen och krigsveteraner runt uppvaktningen, säger kyrkoherde Tom Sjöblom.

Det kommer att stå hedersvakter i Ingå enligt samma modell som i Svartå. I kyrkbyn är det Sanna Hellman som koordinerat hedersvakterna.

– Vi har ett 80-tal hjältegravar i kyrkbyn och har fått hedersvakter till de flesta gravar. 18–25-åringar skulle vi dock behöva flera av, säger hon.

Men det är inte hugget i sten att hedersvakten måste ha exakt samma ålder som den stupade hade vid sitt frånfälle – huvudsaken är att någon står vid varje grav, säger Sanna Hellman.

Talko i Sjundeå

I Sjundeå har aktiva församlingsbor på talko tillverkat omkring 90 små kransar till hjältegravarna. På området med hjältegravar är 85 personer begravda. Därtill finns den så kallade Svidja-graven, där man har begravt krigsinvalider som avlidit i det dåtida rehabiliteringshemmet i Svidja, säger Ismo Turunen, kyrkoherde i Sjundeås finska församling.

– Och så har Sjundeå Lions jobbat litet extra med uppvaktningen, säger han.

Lionsbröderna samlas 8.45 på självständighetsdagens morgon vid hjältegravarna för att städa och putsa dem och tända ljus, klockan 10 blir det gudstjänst i kyrkan och klockan 11 kransnedläggning vid hjältekorset. Vid gravarna står tio ungdomar hedersvakt, både flickor och pojkar i form av scouter och Sjundeå IF:s A-pojkar.

Mer läsning