Hedersvakter med angeläget uppdrag

Det är med tacksamhet som Anders Lindström, Bruno Österlund, Kaj Bergman och Olof Thodén hedrar minnet av dem som stupade för Finlands självständighet.Bild: Lina Enlund

Med anledning av firandet av Finlands 100 år av självständighet blir uppvaktningarna vid hjältegravarna på självständighetsdagen högtidligare än vanligt på många håll.