Hedersvakt fyra generationer senare

Uppvaktning. Martin Karlsson vid sin namnes grav på kyrkogården i Degerby. Bild: Lena Selén

När 22-åriga korpral Martin Karlsson stupade i Syväri den 29 oktober 1941 förändrade det livet för hans bror Mikael som med sin familj flyttade tillbaka till Grefvas i Degerby.

På självständighetsdagen 2017 är hedersvakten vid Martin Karlssons grav – 20-åriga Martin Karlsson, studerande vid öppna högskolan, nyutdimitterad från sjöstridsskolan och sonsonsson till Mikael Karlsson.

Att ställa upp som hedersvakt vid farfars farbrors grav känns för honom självklart även om han nog erkänner att han inte känner till så mycket om sin namne fyra generationer bakåt. Men intresserad av jordbruk är han och tar redan del i skötseln av Grevas.

– Men jordbrukare på heltid blir jag nog inte, säger han väl medveten om att det är deltid som gäller för dagens och morgondagens jordbrukare.

För att delta i uppvaktningen vid de 25 hjältegravarna i Degerby behöver man ingalunda vara släkt med någon av de stupade. Flera har redan anmält sig och det har kommit förfrågningar om också kvinnor kan delta.

Svaret på den frågan är självklart ja, säger man i byarådet, som riktat en vädjan om minst lika många hedersvakter i Degerby som antalet stupades gravar: Degerby hade ett stort antal lottor i aktiv tjänst bland annat i luftbevakningstornet.

Mer läsning