Havsmanualen kommer

Goda råd är inte dyra. Åtminstone inte om du vänder dig till Havsmanualen. Där är råden gratis.

Skärgården i Raseborg är både ren och smutsig. På havsbottnen finns böljande ängar med frisk blåstång men också tångplantor halvkvävda av trådalger och döda, syrefria fläckar.

Raseborgs stads miljöbyrå kläckte idén att undersöka skärgårdens vatten och sammanställa skötselråd. De finns i Havsmanualen, som snart blir offentlig och ska finnas på Raseborgs stads hemsida.

Arbetet med manualen har pågått i snart två år och börjar vara färdigt. Den här onsdagen ordnades ett slutseminarium om projektet, där bland annat projektledare Heidi Ekholm, Ilkka Herlin från Baltic Sea Action Group och forskare Seppo Knuuttila talar om hur vi kan skydda våra vatten.

En titt under ytan

I samband med projektet gjorde Gustav Munsterhjelm en cirka 20 minuter lång dokumentärfilm, "Södra Finlands kusthav". I den ser man skärgården både uppifrån och nere under ytan. Filmen visar också vad man som privatperson kan göra för havet.

Mer läsning