Havskabeln kom i land i Hangö

Bottenkänning. En grävmaskin gjorde i ordning för den annalkande kabeln. Bild: Kristoffer Nöjd

Den cirka 45 kilometer långa förgreningen av havskabeln C-Lion1 togs i land i Hangö i går.

Kabeln anlände med fartyget Telepaatti som sedan drog kabeln vidare till huvudkabeln mellan Finland och Tyskland som löper ute i Finska viken.

– Det här har förverkligats tack vare ett bra och tätt samarbete med Raseborg och med regionens företag och investerare. Även Cinias intresse och samarbetsvilja har varit avgörande, sade Sture Söderholm som representerade Hangö stad vid ceremonierna innan landstigningen.

Han riktade ett särskilt tack till Frank Hoverfelt på Ekenäs Energi samt Henrik Ekblom och Patrik Gustafsson på Karis Telefon.

– Utan era visioner skulle vi knappast ha kommit så här långt.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist konstaterade att Västnyland tack vare havskabeln nu är några millisekunder från resten av Europa.

– Snart kanske avståndet är lika kort till Asien, tillade han med hänvisning till en planerad kabeldragning i Ishavet.

– Denna snabba dataförbindelse är av väsentlig betydelse för vårt näringsliv och nya företagsetableringar. Det här är ett gemensamt mål för Hangö och Raseborg: Att utveckla affärsmöjligheterna i regionen, sade Lundqvist.

Den snabba datakabeln gör området speciellt attraktivt för större datacenter. Hangö och Raseborg marknadsför tillsammans tre tomter som är färdiga att användas för detta ändamål.

Förgreningen till Hangö har möjliggjorts tack vare att Hangö och Raseborg och ett flertal lokala företag och privatpersoner investerat tre miljoner euro i bolaget C-Fiber Hanko.

Mer läsning