Havsdatakabeln kan vara klar för trafik 2018

Eero Hettula, Jukka Pekka Joensuu, Ari-Jussi Knaapila, Frank Hoverfelt, Jaana Räty, Patrik Gustafsson och Henrik Ekblom deltog var med när avtalet undertecknades. Bild: Pressbild

Cinias och C-Fiber Hanko Ab:s nya dataförbindelse ökar affärsmöjligheterna.

I fredags undertecknade Cinia Group och investeringsgruppen C-Fiber Hanko ett samarbetsavtal som möjliggör byggandet av en anslutning till Hangö från C-Lion 1–havskabeln mellan Helsingfors och Tyskland.

Målsättningen för företagen och städerna i Hangö och Raseborg är att på området bilda en betydelsefull knutpunkt för datatrafik tillsammans med Frankfurt, Stockholm och Helsingfors. Knutpunkten ökar områdets dragningskraft med tanke på nya företagsetableringar och nya jobb. För Cinias del kompletterar anslutningen till Hangö bolagets internationella datanät och ger nya ruttalternativ.

Den lokala investeringsgruppen bakom C-Fiber Hanko Ab satsar 3 miljoner euro i samarbetet och Cinia Group investerar i byggandet av den nya dataförbindelsen. Investerarna bakom C-Fiber Hanko Ab är Ekenäs Energi, Karis Telefon, Andelsbanken Raseborg, Hangö stad, Raseborgs Utveckling, N3M Group, Hangö Hamn, Ekenäs Sparbank, Forcit, XLT-Systems och privatpersonen Björn Siggberg.

För att påskynda utvecklingen har städerna Hangö och Raseborg redan förberett sig för den kommande havskabelanslutningen genom färdig planläggning av områden lämpade för datacentertypiska företagsetableringar.

– Detta är en långsiktig investering, från vilken inga snabbvinster är att vänta utan i stället rikligt med indirekta fördelar för hela regionen. C-Fiber Hanko Ab:s investerare får under 20 års tid, för sin tre miljoners investering, inkomster i förhållande till trafikmängden genom havskabelförgreningen till Hangö. Viktigt med tanke på framtiden är även alla de erfarenheter vi får av samarbetet mellan kommuner och näringsliv i hela södra Finland, anser bolagets styrelseordförande Eero Hettula.

Enligt den preliminära planen kommer den nya havskabelförgreningen till Hangö att var klar för användning i början av 2018.

Mer läsning