Hatten av för Österby FBK!

För tredje gången har man genomfört ett stort projekt samhället till fromma.

Österby frivilliga brandkår består av ett fantastiskt gäng. För tredje gången har man genomfört ett stort projekt samhället till fromma.

På 1950-talet gjorde man den första stora satsningen då Brandkårshuset (Föreningsgården) byggdes om och byggdes till med en flygel i husets södra del. Det mesta gjordes på talko, men kostnaderna blev i alla fall tre miljoner mark. Staten bidrog med en miljon, resten stod föreningen själv för.

I mitten av 1980-talet var det dags för nästa projekt. Brandbilarna och utrustningen krävde större utrymmen och man satte i gång med att bygga ett garage för större bilar och i anslutning till det ett mötesrum och också en bastu. De gamla garageutrymmena i Föreningsgården användes för juniorverksamheten och som utrustningslager. Arbetet utfördes som talko och det gick undan med sex man på plats varje talkokväll. Ekenäs stad bidrog med material.

Nu har man det tredje projektet nästan i hamn. Förbipasserande har en tid märkt att man har byggt till garagebyggnaden från 1980-talet. Det hela har gjorts så snyggt att det inte märks att den nya delen är en tillbyggnad. Det som mer eller mindre framtvingade tillbyggnaden var Raseborgs stads beslut att sälja Föreningsgården. Därmed stod kåren utan sina viktiga stödutrymmen som den själva byggt på talko. Men skam den som ger sig! Talkoinsatserna har varit mindre än tidigare och mycket arbete har köpts in utifrån. Det betyder lån som skall betalas vilket man hoppas skall lyckas med hjälp av hyresintäkter i och med att utrymmena hyrs av Esbo räddningsverk, som i sin tur ställer dem till brandkårens disposition.

Samtidigt med dessa projekt har ju verksamheten rullat på i form av övningar, juniorskolning, utryckningar med mera.

En som bugar, bockar och tackar!

Nisse Jansson Ekenäs

Mer läsning