Hasselbuskar ska skyddas

Eriksgård ägs av kommunen. Bild: Mira Strandberg

Kyrkslätt kommun föreslår för Närings-, trafik- och miljöcentralen att Eriksgårds hassellund fredas som naturskyddsområde. Det beslöt kommunstyrelsen på måndagen.

Det var i samband med Eriksgårds åtgärdsprogram för skogsvårdsarbeten 2014-2016 och arbetet med Kylmälä delgeneralplan som den exceptionella förekomsten av hasselbuskar uppdagades.

Området på ungefär sex hektar ligger till väster om Haapajärvi och gränsar till Haapajärvi naturskyddsområde. Där finns uppskattningsvis omkring 2 000 hasselbuskar. Tätheten varierar efter hur ljust det är i skogen. I området finns ställvis tät granskog som försvagar hasselbuskarnas tillväxt och som i åtgärdsprogrammet föreslås bli gallrad i syfte att förbättra hasselbuskarnas förutsättningar.

Mer läsning