Hartela bygger stadshuset på Ekåsen

Byggnads- och huvudentreprenaden är värd ungefär 5 miljoner, de övriga entreprenaderna tillsammans drygt 1 miljon euro. Bild: Arkiv

Saneringsprojektet som ska förvandla Ekåsens F–byggnad från sjukhus till stadshus tar igen ett steg framåt. Nu är entreprenörerna valda och arbetena kan i bästa fall inledas redan i april.

Man fick sammanlagt 22 anbud på de olika delarna av entreprenaden.

Efter att man har granskat alla delentreprenadanbud och sållat ut de godtagbara kan man konstatera att byggprojektet enligt rådande utredningar och planer kan förverkligas inom ramen för de helhetskostnader på 8 miljoner euro som stadsfullmäktige har slagit fast.

Användningen av det totala anslaget för projektet berör dessutom reserveringar för tilläggs- och ändringsarbeten, gårdsarbeten på tomten, byggande av tekniska anslutningar, övervakning under arbetstid, förnyande av hiss och planeringskostnader.

Projekttiden inleds i början av april 2017. Den effektiva entreprenadtiden har uppskattats till sammanlagt 16 månader. Det betyder att F-byggnaden torde bli klar i augusti 2018, om projektet startar och fortskrider planenligt.

Stor del av kakan

Stadsstyrelsen godkände i måndags att den delade entreprenaden förverkligas så att byggnads- och huvudentreprenaden går till Hartela Länsi Suomi i Åbo, ventilationsentreprenaden till Ilmastointi C. Johnsson i Lojo, rörentreprenaden till Hangö Elektriska, elentreprenaden till Laihon Sähkö i Salo och automationsentreprenaden till Turun Automaatioksekus i Åbo. Dessa företag hade de helhetsekonomiskt förmånligaste anbuden.

Byggnads- och huvudentreprenaden är värd ungefär 5 miljoner, de övriga entreprenaderna tillsammans drygt 1 miljon euro.

Finansieringen sköts i enlighet med ursprungliga planer med fastighetsleasing. Konkurrensutsättningen av finansieringen pågår. Leasingavtalet med det vinnande finansbolaget görs samtidigt som entreprenadavtalen undertecknas.

– Fullmäktige gjorde det stora valet när man beslutade ta med projektet i budgeten. Det var verkställigheten. Men nog känns det betydligt klarare att projektet förverkligas i och med att vi har valt entreprenörer, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).