Hårda år för Novia – "Staten drar mattan under fötterna på yrkeshögskolorna"

Den stora utmaningen för yrkeshögskolorna i framtiden är de minskade årskullarna, säger Novias rektor Örjan Andersson. I fjol föddes färre än 50 000 barn, det börjar vara ungefär samma antal som yrkeshögskoleplatserna i Finland i dag. Bild: Robert Seger

De två senaste regeringarna har minskat anslagen för yrkeshögskolorna med en fjärdedel. För en svenskspråkig yrkeshögskola med många små utbildningsprogram på flera orter har slaget varit extra hårt. – Personalen orkar inte mera, säger huvudförtroendemannen Tommy Nyman på Novia.

Det var goda år i början. Yrkeshögskolan Novia såg dagens ljus 2008, efter en sammanslagning mellan Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst, och utbildade allt från agrologer och skogsbruksi...