Har staden gått på en blåsning?

Bild: Lina Enlund

Nyheten om att apoteket vid torget flyttar till S-market väcker olust och frågor.

Var det därför Varuboden måste få bygga till och flytta bensinstationen in i parkremsan mot järnvägen? Jag trodde tillbyggnaden berodde på Varubodens egna behov.

Då apoteket flyttar mistar torget den sista affären med betydande kundström. Torget och Kungsgatan blir småningom bakvatten.

Beslut om var och hur storaffärer byggs och utvidgas fattas inte i en handvändning. Möjligheterna ges av kommunen via stadsplaner och byggbestämmelser. Företagens behov vägs mot samhällets behov. Enskilda företag skall ges möjlighet att utvecklas men givetvis inte få styra samhällsutvecklingen. Det behövs förtroendevalda med gott omdöme.

Det är ju sådana vi röstar in, för att de handledda av kunnig personal skall ta ställning i mångfacetterade frågor. Nu verkar uppgiften ha varit för svår.

Ändå hade en del förtroendevalda i den här frågan flera verktyg än vanligt för att påverka. Varuboden är ett andelslag med betydande förankring bland lokala politiker. Förtroendevalda från Raseborg är representerade i Varubodens förvaltningsråd och fullmäktige. En föredömligt tydlig lista över medlemmarna finns på andelslagets webbsidor.

Det är säkert svårt ibland att balansera rätt om man sitter i dubbelposition.

Ett skämtsamt förslag till hur kommunen kan behålla initiativet och påverka affärslivet i Ekenäs centrum är att staden skaffar och erbjuder utrymmen för Alko vid torget till konkurrenskraftig hyra. Det skulle sprida kundströmmarna.

Mikael Enberg Ekenäs

Mer läsning