Här kunde man samlas kring kultur

Börja Mattson är övertygad om att också lokstallets innergård med fungerande vändskiva skulle ge alla möjligheter till effektfulla evenemangsarrangemang. Bild: Kevin Stewart

När Börje Mattsson fick se det gamla lokstallet i Karis föll alla bitar på plats. Tillfälligt skulle lokstallet vara den bästa basen för Faces, permanent skulle det vara det ultimata kulturhuset för Raseborg.

Den mångkulturella festivalen Faces får inte fastna i ett format. Det har varit viktigt för dess grundare, Börje Mattsson. Han har länge velat göra Faces till en öppen stadsfestival.

– I Fiskars fungerade det konceptet inte riktigt. Tyvärr. Vi var lite överraskade.

Mattsson säger att människornas attityder har förändrats under de år Faces har arrangerats.

– Det är inte lätt att nå den lokala publiken. Och människor från Åbo och Helsingfors vill inte ut på landet längre. Därför måste Faces vara en lättillgänglig och urban Festival.

Tillbaka till framtiden

Mattsson bestämde sig för att flytta Faces till Karis. Festivalen kommer att arrangeras den 27–29 juli och på så sätt fungera som Karisnattens och Karis Art Night (ordnas på fredag) rejäla efterfest. Därmed återgår man till den normala tidpunkten för Faces.

Tanken var att det skulle hända på olika håll i centrum, det vill säga ett par konserter på Tryckeriteatern, ett par på Folkets hus, ett par i Pub Norris och ett par på en utomhusscen, till exempel. Den tanken är fortfarande aktuell. Men i och med att Mattsson fick bekanta sig med lokstallet hittade han festivalens naturliga nya hjärta.

– Området är tillräckligt stort för utomhusscener, campingområde och uteserveringar. Själva lokstallet är perfekt för konserter, konstutställningar, ölförsäljning och olika verkstäder. Läget gör att man inte stör någon. Det är till och med ett bättre alternativ för oss än Billnäs, säger Mattson.

Genom att ha olika scener runtomkring i centrum kan man bredda musikutbudet. Mattsson nämner bland annat arbetarmusik, folkmusik, rock'n'roll, hiphop, dansmusik.

– Man kan köpa biljetter till enskilda konserter eller ett armband som ger tillgång till Faces hela utbud. Det jag vill se är en öppen urban festival med riktade konserter där det samtidigt finns en chans för grupper med olika intressen att träffa varandra. Faces skulle bli ett ännu mer mångkulturellt evenemang än vad det har varit. Tyvärr behövs grundidén om mångkulturalitet och fortfarande, kanske till och med mer än någonsin.

Mattsson säger att man kunde komma överens med VR om att ha festivaltåg från Åbo och Helsingfors.

– Det är lättare att sälja festivalen i Helsingfors om man kan säga "Ta det här tåget och du kommer raka spåret till festivalområdet".

Bra skick, bra läge

Men när Mattsson såg lokstallets potential insåg han att det kunde bli mer än ett tillfälligt festivalområde. Merparten av byggnaden står tom men uppvärmd. Vattenrören, elen och ventilationen är åtminstone delvis förnyade och överlag i bra skick.

– Tack vare de stora dörrarna till lokstallets olika bås finns det flera rejält tilltagna nödutgångar vilket betyder att brandmyndigheterna sannolikt tillåter en större publik. Huset borde absolut få nytt liv som ett ställe för kulturverksamhet, säger Mattsson.

Mattsson har fört diskussioner med den statliga ägaren, Senaattikiinteistöt. Han har också varit i kontakt med staden, de finlandssvenska fonderna och med andra föreningar i staden.

Senaattikiinteistöt har redan en gång försökt sälja byggnaden men tog bort objektet från marknaden när det visade sig att det finns en del föroreningar i jordmånen och i konstruktionerna. Det var en av orsakerna till att lokstallet inte lämpade sig som övningsrestaurang i kocken Micke Björklunds regi. Men även andra har varit intresserade av att köpa byggnaden.

Mattsson resonerar därför som så, att fastigheten kanske är lättare att hyra i detta läge. Men han vet också att Senatsfastigheter hellre ser en eller flera långvariga hyresgäster än att man hyr ut lokstallet för en enskild händelse.

– Men kanske kunde man ta över stället steg för steg och utveckla verksamheten efter hand. Om det krävs en långsiktig hyresgäst så måste vi bilda ett samarbetsforum av något slag. Det borde inte finnas några byråkratiska hinder för att idka kulturaktiviteter där.

Ett komplement

Det har redan höjts röster för att Tryckeriteatern och Kulturhuset Karelia tillfredsställer de behov som finns i Raseborg.

– Karelia och Tryckeriteatern är bra lokaler men de begränsar sig till vissa typer av kulturaktivitet på grund av bristen på golvutrymme. Därför skulle Lokstallet vara ett bra komplement.

– Lokstallet är en diamant som skulle ge Karis och Raseborg ett positivt ansikte utåt. Man har ju till och med talat om "Miraklet i Raseborg" i fråga om integreringen av invandrare. Det ryktet borde utnyttjas bättre.

Mattsson har också varit i kontakt med den nygrundade föreningen Raaseporin tapahtumat. Rata, som föreningen kallas, uppstod när arrangörerna för Pride, Karis Art Night och Karis – Suomen Paris gick samman. Även denna förening har uttryckt ett intresse för lokstallet.

– Lokstallet är mer en allmän dröm, först och främst är föreningens uppgift att möjliggöra evenemang i Raseborg, meddelar föreningen.

Daniel Lindholm som arrangerat både humorföreställningar och konserter i Raseborg, säger att han inte känner till lokstallet så bra.

– Men Raseborg och hela Västnyland saknar helt klart ett större kulturhus och framför allt en inomhusarena med vettig kapacitet. I nuläget är utbudet av scener där etablerade artister kan uppträda helt obefintligt. Tryckis och Karelia är inte tillräckligt. De är för små. Och ett ställe med även stående publik behövs i regionen.

Mattsson planerar att ordna en träff för alla intresserade i början av nästa år.

– Jag vill gärna diskutera med alla som har tankar om eller idéer för lokstallet. Snälla, ta kontakt!

Målet är att få lokstallet att leva redan till nästa sommar.

Mer läsning