Här kunde man samlas kring kultur

Börja Mattson är övertygad om att också lokstallets innergård med fungerande vändskiva skulle ge alla möjligheter till effektfulla evenemangsarrangemang.Bild: Kevin Stewart

När Börje Mattsson fick se det gamla lokstallet i Karis föll alla bitar på plats. Tillfälligt skulle lokstallet vara den bästa basen för Faces, permanent skulle det vara det ultimata kulturhuset för Raseborg.