Här är det som gäller från och med onsdag

Statsminister Sanna Marin. Bild: Niklas Tallqvist

Alla skolor och läroanstalter i Finland stänger och övergår till distansundervisning från och med onsdag.

Här är de nya åtgärderna som regeringen beslutat om:

1. Småbarnspedagogiken fortsätter tills vidare normalt. Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

2. Universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och grundskolor avbryter närundervisningen och övergår till distansundervisning. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang.

3. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.

4. Studentexamen genomförs enligt den tätare tidtabell som tidigare meddelats.

5. Offentliga sammankomster begränsas till tio personer.

6. Olika offentliga utrymmen som teatrar och museer och bibliotek stängs. Regeringen rekommenderar att man undviker att röra sig på allmänna platser som köpcenter.

7. Besök på inrättningar för äldre personer förbjuds.

8. Besök på sjukhus och andra vårdanstalter förbjuds.

9. De personer inom den offentliga förvaltningen som kan arbeta på distans förpliktigas att göra det.

10. Personer över 70 år uppmanas att isolera sig. Rekommendationen gäller inte riksdagsledamöter, statsledningen eller kommunala förtroendevalda.

11. Kapaciteten inom social- och hälsovården utökas, samtidigt minskas tillgången till icke-brådskande vård.

12. Testkapaciteten för coronaviruset ökar.

13. För vissa personer kan den lagstadgade semestern skjutas fram.

14. Alla personer som har utbildning inom social- och hälsovården samt den inre säkerheten får kallas in vid behov.

15. Medborgarnas rörelsefrihet kan komma att begränsas.

16. Gränserna kan komma att stängas.

17. Finländska medborgare får återvända hem.

18. Finländska medborgare utomlands uppmanas återvända hem.

19. Försvarsmaktens verksamhetsförutsättningar garanteras.

De nya direktiven träder i kraft den 18 mars och pågår till den 13 april.

Mer läsning