Hangös strategi går vidare

Bild: Lina Enlund

Hangös stads uppdaterade strategi Hangö 2025 håller på att gå i mål. Stadsstyrelsen förde den vidare i måndags då man diskuterade hur strategin skall förverkligas under hösten.

– Vi stiger nu åt sidan, den kommande styrelsen och fullmäktige får ännu ta ställning till strategin och om man tycker att där är något som ännu bör kompletteras. Men vi är klara, och det känns helt r...