Hangös budget godkändes utan problem – "En bra samarbetsanda har rått"

Hangös budget klubbades igenom på tisdag kväll utan större åthävor. Bild: Lina Enlund

På en dryg timme tog Hangö fullmäktige sig på tisdag kväll genom budgetförslaget för 2022. Några kompletteringar var allt som behövdes.

Efter att stadsstyrelsen godkänt budgetförslaget var det nu fullmäktiges tur och i en debatt som på förhand sett hade väntas bli ganska lång, klubbades i stället det mesta av i rask takt. Den enda stö...