Hangöföretag får hyresfrist

Bild: Arkiv

Bolaget Viking Seafood har haft ekonomiska problem som gjort att det inte kunnat betala hyra i tid till staden.

På måndag skall stadsstyrelsen i Hangö ta ställning till ett förslag om att retroaktivt sänka bolagets hyra för en fiskhall.

Dessutom förslår stadsdirektör Denis Strandell, som förhandlat med företaget, att de uteblivna hyrorna beviljas en amorteringsplan på fem år från och med början på nästa år.

Hyran har tidigare varit 4 601 euro per månad, vilket företaget ansett vara för dyrt då villkoren för verksamheten ändrats.

Då sänktes hyran till 2 650 euro plus moms, men inte heller den summan har företaget klarat att betala. Hyran föreslås bli den nuvarande.

Villkoret för att hyran sänks retroaktivt och bolaget får betala de uteblivna hyrorna i efterskott är, att företaget framöver betalar sina hyror då de förfaller.

Mer läsning