Hangöbor får ej delta eller påverka

På Tulluddens södra strands östra sida börjar skogsavverkning. Man har inte gett möjligheter för Hangöborna att delta eller påverka i beredning eller beslutsfattande i denna sak.

Skogsavverkningen vid Tulludden hör till utvecklingsprogrammet för Hangö stads nationalstadspark. Utredning gällande invånarnas åsikt skall göras på förhand vid beredningen. Enligt lag bör staden ordna möjligheter för invånarna att delta och påverka i förberedning och beslutfattande för gällande beslut. Allmänna områden, till exempel Tullstranden, bör myndigheterna ordna tillfälle för invånarna att yttra sin åsikt och göra påminnelse inom 14 dagar.

Åtgärder som ändrar landskapet till exempel skogsavverkning och trädfällning får ej heller vidtas utan tillstånd vid detaljplaneområden enligt lagen, som gäller även staden. Dessa beslut bör också kunna omprövas.

Tullstrandens avverkningsområde innefattar åtta hektar skogsområde på en sträcka på en kilometer mellan strand och frihamnens stängsel, och motsvarar 18 fotbollsplaner. Området hör inte till stadens ekonomiskogars skötsel och användningsplaner.

Enligt skötselplanen kommer man att avverka största delen av skogen. Stadgeodeten Luukkonen bestämmer vilka tallar skall fällas och vilka ej.

Enligt Luukkonens meddelande inverkar inte fällning av enstaka träd märkbart förändrande av landskapet och förutsätter inte landskapsåtgärdslov.

Gällande lagstiftning förutsätter alltid särskilt landskapsåtgärdslov för åtgärder som ändrar landskapet. Härtill möjlighet att söka förändring av beslutet.

Rolf Nyström