Hangö vill inte stödja läroanstalter

Inget stöd. Hangö och Raseborg är inne på samma linje. En kommun kan inte stödja ett aktiebolag såsom Axxell. Bild: Arkiv/arkisto

Både Västra Nylands folkhögskola och yrkesskolan Axxell önskar understöd för att fortsätta verksamheten. Hangö vill inte betala.

Västra Nylands folkhögskola har under hela 2000-talet kämpat med sin ekonomi. Då ekonomiplanen nu gjorts upp för åren 2018-2020 har VNF riktat sig till samkommunens medlemskommuner i hopp om stöd. Statsandelarna räcker inte och kommunerna borde redan för 2018 stödja VNF med runt 80 000 euro för driftskostnader. Hangös andel av detta skulle vara 6 000 euro.

Även om summan är liten ser Hangö inte att medlemskommunerna ska behöva betala för driften. Att man inte behöver bidra med pengar för investeringar är positivt, men helst borde VNF klara hela sin ekonomi på egen hand.

Inget utträde

Inför bildningsnämndens svenska sektions möte förra veckan föreslogs därför till och med ett utträde ur VNF. Då skulle folkhögskolan tvingas klara sig på egna ben, och inte kunna förvänta sig stöd från kommunerna.

– Det blev en ganska lång diskussion. Som medlem i VNF:s styrelse anmälde jag jäv, men beslutet blev att vi ber stadsstyrelsen överväga ett eventuellt utträde, säger sektionens medlem och bildningsnämnden ordförande Theo Sjöblom.

Sjöblom påpekar också att Hangös inställning är densamma som tidigare. VNF ska klara sig på egen hand, och han hoppas att diskussionen har inverkan.

Sektionens åsikt går nu som ett utlåtande via stadsstyrelsen till VNF. En eventuell utbetalning av stödet diskuteras senare. Under 2017 har Hangö haft i medeltal tre elever hos VNF.

"Se över fastigheterna"

Bildningsnämndens svenska sektion tog också del av ett liknande ärende för yrkesskolan Axxell. Skolan har riktat sig till kommunerna med tanke på sin ansträngda ekonomi som under de senaste åren lett till både uppsägningar och andra nedskärningar.

Nu varslar man om behovet av direkta årliga verksamhetsbidrag, hyresnedsättningar och befrielse från fastighetsskatter från kommunerna.

– Där tog vi samma linje som Raseborg. Det är inte rätt att kommuner ger stöd till aktiebolag, säger Sjöblom.

Axxell är nämligen ett allmännyttigt aktiebolag, och dessutom finns det andra saker att spara in på.

– De har flera tomma fastigheter de borde se över, säger Sjöblom.

Hangö föreslår nu att Axxell i rask takt ser över dem för att kunna spara på den fronten. Även det utlåtandet går via stadsstyrelsen till Axxell.

Mer läsning