Hangö vill effektivera kommunikationen

Hoppar på tåget. Under sitt senaste möte konstaterade Hangö fullmäktige att staden hoppat på internettåget i det senaste laget. Bild:

Kommunikation För att bättre nå ut till invånarna har Hangö slagit fast en kommunikationsstrategi. Strategin väckte många tankar under tisdagens fullmäktigemöte.

Hangös kommunikationsstrategi, som består av två delar, väckte en livlig men saklig diskussion i fullmäktige. Den första att be om ordet efter att stadens informatör ­Nina Näsänen presenterat paketet, var sannfinländarnas Pekka Tuunanen. Han lyfte fram att det är bra att man preciserar att det ytterst är stadsdirektören som ansvarar och leder hela stadens kommunikation och marknadsföring, med stöd av informatör och sektorschefer.

Däremot ansåg han att man ska vara försiktig med formuleringar av typen att alla som jobbar i staden ska vara uppdaterade om allt som händer, hela tiden. Till det replikerade Näsänen och stadsdirektör Denis Strandell att kommunikationsstrategin nu slår fast målsättningarna. Efter att de godkänns, tar arbetet med att uppnå dem vid.

Webbens roll

Den första delen av strategin utgör ett redskap för hur staden ska organisera kommunikationen med stadens invånare. Den listar olika kommunikationskanaler internt och externt, och definierar ansvarsområden. I praktiken är ännu många frågor öppna.

Centerns Eero Koli undrade till exempel varför stadens webbplats inte kan fungera som anslagstavla för alla officiella kungörelser, utöver de fysiska som finns på olika platser i staden. Han ville föreslå att så görs, och fick också stöd av Olli Mustonen (KD). Efter en stunds diskussion beslöt fullmäktige att man inte röstar i frågan, men nog antecknar initiativet till protokollet. Nina Näsänen berättade nämligen att den nya kommunallagen som träder i kraft nästa år kommer att påbjuda detta, men att det skulle vara arbetskrävande att uppträtthålla en nätbaserad anslagstavla eftersom all information inte finns i elektronisk form.

Birgitta Gran (VF) undrade apropå information på nätet varför en del föredragningslistor läggs ut så sent, och varför de, plus protokollen, ofta saknar bilagor. Hon menade att det är ett allvarligt demokratiproblem.

– De borde finnas till påseende i god tid så att invånarna kan sätta sig in ärenden och vid behov kontakta sina förtroendevalda för att påverka i frågor.

Politiker representerar staden

Hangö har nyligen lanserat en egen Facebook sida. Tanken är att snabbt nå ut till många på en gång. Sociala medier ställer dock krav på användarna, och här fann Strandell det befogat att påminna att direktiven för sociala medier inte gäller enbart tjänstemän, utan också förtroendevalda. Eftersom man representerar sin uppdragsgivare och sina kolleger, bör man iaktta god ton i alla sociala medier, även i de privata kanalerna.

– Som förtroendevald ingår man i stadens ledningsorganisation. Som politiker kan man inte själv bestämma över sin roll, det är kommuninvånarna som definierar den. Man har inte längre lyxen att ta av sig fullmäktigehatten när man kommer hem och växla till sitt privata jag.

Det poängterades ändå, att man inte vill hindra en sund politisk debatt, men att den måste ske i god ton som inte kränker andra.

Hangö hakar på

Avslutningsvis konstaterades att Hangö kanske hoppat på internettåget i senaste laget, då redan 95 procent av Finlands kommuner använde sociala medier som informationskanal. Jari Karvinen (Saml) inflikade att Facebook snart kan vara gammal skåpmat, då yngre användare flyttar till andra kanaler. Han fick inget mothugg, man konstaterade allmänt att Facebook är en kanal bland andra, och att det ingår i målsättningarna att hänga med i utvecklingen.

Fullmäktige godkände enhälligt strategin.

Mer läsning