Hangö Stevedorings vd Matti Esko: Strejken kräver en politisk lösning

Stejk. Den 18 november inledde Bil- och transportbranschens arbetarförbund, AKT, en sympatistrejk. Strejken innebär bland annat ett övertidsförbud och ett förbud mot att byta skift. Bild: KSF-arkiv

Det jobb som Hangö Stevedoring har gjort på söndagar blir nu ogjort som en följd av sympatistrejker. Vilka ekonomiska följder det här har vill vd:n Matti Esko inte säga.

– Bil- och transportbranschens arbetarförbund, AKT, har meddelat att det inte finns möjligheter att göra övertidsjobb. I praktiken betyder det att vi nu inte producerar tjänster i hamnen på söndagar. Det som vi normalt lastar och lossar på söndagar kan vi inte göra nu. Det här påverkar i sin tur rederiernas tidtabeller, säger Matti Esko, Hangö Stevedorings vd.

Vilka ekonomiska följder har det?

– Det vill jag inte kommentera. Det är en intern information, säger han.

På måndag kan läget förvärras ytterligare när utrikesfartens lastfartyg, passagerarfartyg och kombinerade last- och passagerarfartyg under finsk flagg blir liggande i hamn. Unionens medlemmar följer inte längre med fartygen ut till sjöss.

Hur det här påverkar Hangö hamn kan vd:n Anders Ahlvik inte säga exakt i det här skedet.

– Det är beklagligt att det är så här, säger han och hoppas på en snabb lösning.

Matti Esko hoppas och på en lösning och konstaterar att det här inte är en fråga som arbetstagare och arbetsgivare ska lösa.

– Det krävs en politisk lösning på konflikten. Det känns lite hopplöst just nu.

Orsaken till olägenheterna i hamnen är de sympatistrejker till Postfackets strejk som inleddes den 11 november. Den 18 november inledde Bil- och transportbranschens arbetarförbund, AKT, en sympatistrejk. Den 19 november trädde ett övertidsförbud och ett förbud mot att byta skift i kraft. Förbudet pågår till och med den 8 december. Förbudet gäller bland annat lastbilsförare, busschaufförer och terminalpersonal.

Post- och logistikunionen PAU

Den 11 november inledde Postfacket en strejk som rör 9 000 anställda inom utdelning, posthantering, transport och försäljning. Strejken avslutas den 24 november, men PAU har redan varslat om en ny två veckor lång strejk som kan börja den 25 november. Strejk nummer två skulle omfatta även tjänstemän och personal inom kundtjänsten, och beröra 10 000 anställda.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

AKT inledde den 18 november en sympatistrejk. Fram till den 24 november ska logistikbranschen avhålla sig från att behandla Postens försändelser. På tisdagen trädde ett övertidsförbud och ett förbud mot att byta skift i kraft, som pågår till den 8 december. Förbudet gäller bland annat lastbilsförare, busschaufförer och terminalpersonal.

På onsdag börjar AKT:s stödåtgärder också gälla hamnpersonal i oljehamnar, kabinpersonal, resebyråbranschen och Airpros och Avaintas lyftkransförare.

Nästa vecka planeras AKT:s strejk att utvidgas till att gälla HRT:s busstrafik. De AKT-anslutna bland HRT:s busschaufförer och verkstadspersonal strejkar i 24 timmar med start klockan 3 den 25 november.

Sjömansunionen

Sjömansunionen inledde en sympatistrejk den 18 november. Fartygen lämnar Postens transporter stående i hamnarna. Det här gäller förbindelsefartygen, inrikesfärjorna, lastfartygen, passagerarfartygen och de kombinerade frakt– och passagerarfartygen.

Den 21 november slutar Sjömansunionen att hantera last. På bildäcken tar man inte längre emot långtradare, tankbilar eller lösa släp. Personbilar och bussar får däremot transporteras på bildäcken. Det här gäller utrikesfartens kombinerade frakt- och passagerarfartyg samt passagerarfartygen.

Från och med den 21 november följer unionens medlemmar som jobbar ombord på isbrytare och som arbetar i isbrytaruppgifter inte med ut till sjöss. De ska däremot fortsätta med sina arbetsuppgifter på land.

Den 25 november blir utrikesfartens lastfartyg, passagerarfartyg och kombinerade last- och passagerarfartyg under finsk flagg som anländer till finsk hamn efter klockan 6, liggande i hamn. Unionens medlemmar följer inte längre med fartygen ut till sjöss.

Järnvägsunionen

Järnvägsunionen inleder en blockad som pågår i ett dygn från och med klockan 21 på tisdag.

Luftfartsunionen IAU

IAU har sympatistrejkat med PAU sedan den 11 november och fortsätter med det fram till den 24 november. Under strejken deltar inte unionens medlemmar i hanteringen av post på flygplatserna.

IAU utvidgar sin sympatistrejk den 25 november klockan 6, fram till att unionens medlemmar återgår till jobbet följande dag. Under den tiden jobbar inte anställda vid Finnpro och Finnair. Även de företag som jobbar med teknik, catering och frakt för flygbolag som flyger till och från Finland strejkar. Anställda som sköter markservicen och säkerhetskontrollerna på flygplatserna strejkar också.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL

JHL, har inlett en sympatistrejk med PAU den 11 november. Den fortsätter till den 24 november och gäller anställda inom utdelning, hantering och transport av post. Från och med måndagen slutade de av JHL:s medlemmar som jobbar på Finferries färjor att ta emot Postens försändelser.

På tisdag klockan 6 slutar JHL:s medlemmar som är anställda vid godstrafikens bangårdar att jobba. De strejkar till klockan 22 samma dag.

De som underhåller godstrafikens vagnpark inleder sin strejk följande dag, onsdagen den 20 november klockan 7, och strejkar till klockan 23 samma dag.

Servicefacket PAM

Servicefacket Pam stöder PAU genom att förbjuda behandling av paket och brev på Postombuden i två veckor från och med måndagen den 25 november. Posten har sammanlagt cirka 750 postombud, bland annat i butiker, kiosker, bensinstationer, kaféer och apotek.

Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL

SEL inleder ett förbud mot behandling av Postens leveranser till företag inom livsmedelsbranschen den 22 november. Förbudet börjar den 22 november klockan 00.00 och pågår till den 8 december klockan 24.

Källa: VN/HBL/SPT

Mer läsning