Hangö står för tilläggskostnaderna

Byggbolaget Hartela slog larm om att man grävt fram jord som var förorenad. Nu måste staden se till att snabbt få bort jordmassorna så att byggandet kan framskrida enligt plan. Bild: Lina Enlund

Enligt rapporter var marken på Fabriksudden ren. Nu har oljig jord dykt upp i samband med grävarbeten på byggplatsen. Det är staden som får betala för att snabbt forsla bort jordmassorna.

Hangö stad fick ta emot en otrevlig nyhet förra veckan, då förenod jord upptäcktes på Fabriksudden. Hangös miljöchef Saija Kajala, berättar att det var byggbolaget Hartela som slog larm om att det dykt upp oljig jord under grävarbetena.

För att inte tidtabellen inte skulle bromsas upp, måste jordamassorna omedelbart transporteras bort. Nedsmutsad jord behandlas på särskilda stationer ämnade för området. De närmaste stationerna ligger i Salo och Forssa. Hittills har cirka 3 000 ton jord körts bort från området, och hur många till det blir återstår att se.

Borde inte ha skett

Hangös jordbyggnadschef Jukka Takala beklagar att det jobb som borde ha gjorts innan byggandet inleddes görs nu.

– Det är trist att det dyker upp nu. Men ibland när man undersöker marken, kan det hända att förorenad jord inte upptäcks. Under en provtagning gör man gropar i marken, och ibland är det så att marken i gropen är ren, men strax intill finns smutsig jord.

Varje stickprov kostar, så därför är det sällan som ett område finkammas. Han säger ändå att man gör sitt yttersta för att snabbt forsla bort den förorenade jorden, så att byggarbetena kan fortskrida enligt tidtabell.

– Det är lite bökigt, men det går.

För att försäkra sig om att allt sköts enligt regelverket finns det en representant från Sito på plats. Sito är ett företag som arbetar med frågor bland annat inom markanvändning och infrastruktur.

Flera utredningar

Marken på tomten har undersökts i repriser. Första gången var det Hangö stad som år 2005 beställde jobbet av konsultföretaget Golder Associates. På den tiden arbetade Takala själv i bolaget, men säger att han inte personligen var involverad i projektet.

Då hotellprojektet såldes till Quattro Group utfördes en ny konsultutredning, den här gången av Ramboll. Då upptäcktes nedsmutsad jord, som transporterades bort. År 2013 gav Nylands närings-, trafik- och miljöcentral ett utlåtande om att jorden var ren. Därför bedömde staden att byggnadsarbetena kunde inledas.

Hangö betalar

Men nu har alltså förenad jord uppdagats i närheten av Mekano.

Enligt stadens kanslichef Jussi-Pekka Jutila har staden inget annat val än att stå för kostnaderna.

– Det står i kontraktet att staden ansvarar för eventuella kostnader, som förorsakats av brister som parterna inte var medvetna om då de undertecknade avtalet.

Både Jutila och Takala säger att det knappast är aktuellt att knuffa över ansvaret på någon annan, trots att staden fått besked om att marken inte behöver saneras ytterligare.

Takala bedömer att saneringen kan komma att kosta mellan 100 000–200 000 euro.

Borde inte staden gardera sig mot den här typen av problem, genom att i kontrakt inte ta på sig ansvaret?

– Jag kan inte uttala mig om det här fallet eftersom jag inte var med om att upprätta kontraktet, men det kan hända att köparen inte skulle ha gått med på en sådan klausul, säger Jutila.

Mer läsning