Hangö stad släpper fallet om förskingring

Bild:

Hangö ämnar inte överklaga Åbo hovrätts dom, vilken friade tidigare hälsocentralläkaren Outi McDonald från misstankar om förskingring.