Hangö stad ber polisen utreda påstående om förfalskning av protokoll

Stadsstyrelsen beslöt i går (7.5) att man låter polisen utreda påståenden som fullmäktigeledamot Rolf Nyström (Obunden) gjort i en insändare.

I ett debattinlägg som publicerats i Hangötidningen 26.4 och i tidningen Västra Nyland 27.4 skriver Nyström att det protokoll som färdigställts från fullmäktiges möte 23.1 har förfalskats.

Styrelsen motiverar en brottsanmälan med att det är fråga om en allvarlig anklagelse, som gäller Hangö stads förvaltningsförfarande och beslutsfattande och att den därför bör utredas grundligt. Man vill att en utomstående part utreder om det finns fog för påståendena om förfalskning, och vem inom staden som i så fall gjort sig skyldig till det.

– Det är en viktig fråga som handlar om stadens anseende och invånarnas förtroende för staden, säger kanslichef Lasse Tallqvist.

Under diskussionen i stadsstyrelsen, föreslog Birgitta Gran (Vf) att ingen brottsanmälan görs. Hennes förslag fick stöd av Eero Koli (obunden).

Styrelsen röstade i frågan. Sju ledamöter stödde beredningens förslag: Sture Söderholm, Torbjörn Ekholm, Helena Lesch-Saarinen (alla SFP), Pirkko Heinänen (Saml), Bernt Förström, Aila Pääkkö och Jorma Nousiainen (alla SDP) medan Gran och Koli röstade för Grans förslag. Ordförande konstaterade att staden gör en anmälan, och Eero Koli anmälde avvikande åsikt till protokollet. Fullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP) var inte närvarande under mötet.

Staden brottsanmäler alltså inte Rolf Nyström, vilket tidigare framkom i en artikel på nätet.

Mer läsning