Hangö satsar på mer och bättre information

Inom kort får Hangö stads personal tydligare anvisningar för hur Hangö ska marknadsföras och hur informationen till invånare och företag ska skötas. Bild: Christoffer Holm

Redan i sommar kan Hangö stad ha en kommunikationsstrategi, en egen Facebook-sida och välkomstbrev för nyinflyttade.

I år tar Hangö ett steg mot både sociala medier och mera öppenhet i kommunikationen med invånarna. Flera nyheter och förbättringar är på väg i samband med den kommunikationsstrategi som Hangö satsar på.

– Strategin är på målrakan. Vi ska ännu arbeta en del på kärnbudskapen men det mesta är så gott som klart, säger Nina Näsänen, Hangös informatör.

I dagsläget har Hangö enbart grundläggande anvisningar för hur stadens personal ska sköta extern och intern information. Anvisningarna härstammar från 2012 då staden även anställde Näsänen för den då helt nya informatörstjänsten. Efter det har stadens information förbättrats och tar nu nästa steg.

– Strategin blir bredare. Den slår fast vad vi vill nå med all kommunikation, hur personalen ska sköta sociala medier och vilken bild vi ger utåt, säger Näsänen.

Hangö på Facebook

Men arbetet med strategin stannar inte vid anvisningar och riktlinjer. Förhoppningsvis redan i sommar ska staden satsa även på en egen Facebook-sida.

– Den blir både en informations- och marknadsföringskanal, säger Näsänen.

Stadens begränsade resurser påverkar givetvis utförandet och tydliga riktlinjer ska ännu göras upp, men målet är att olika sektorer i staden ska bidra med material.

I dag informerar staden främst via sin hemsida, medan olika sektorer redan satsat på sociala medier. Turistbyrån satsar bredast med egna konton på Facebook, Twitter och Instagram, men även kulturbyrån och Hangö museum finns på Facebook.

Öppenhet på köpet

Själva strategin hoppas Näsänen kan godkännas av stadsfullmäktige före sommarpausen, annars senast i höst. Efter det ser hon fram emot flera förbättringar i stadens information och marknadsföring.

– Mera öppenhet och kommunikation åt båda hållen, både till och från invånare och företag, är målet.

Strategin omfattar kommunikationen till många målgrupper, både nuvarande och potentiella framtida invånare och företag. Turismen sköts också i fortsättningen av turistbyrån men stöder givetvis stadens information och vice versa.

I kommunikationen med företag ser Näsänen att en del redan förbättrats. Kommunen försöker delta i träffar med företagare och industrier och på sistone verkar även företagarna blivit aktivare i att kontakta kommunen.

Redan på god väg

Trots att den nya kommunikationsstrategin för med sig både nya tankesätt och nya verktyg har Hangö stad redan de senaste åren förbättrat mycket. Även i stadens övergripande strategi fram till 2025 ingår flera punkter för förbättrad information, och de flesta av dem har man redan infört.

Regelbundna infoblad till kommuninvånarna infördes redan 2013 och invånarmöten både kring aktuella frågor och speciellt planläggningsärenden har ökat i antal.

– Meningen är att de ska bli ännu flera, säger Näsänen.

Dessutom satsar staden på ett helt nytt möte om en dryg månad.

– Den 15 juni ordnar vi ett informationsmöte för nya Hangöbor. Därtill är det meningen att börja skicka ut välkomstbrev med stadsdirektörens hälsning till nya invånare från och med maj, säger Näsänen.

Mer läsning