Hangö säljer hus och donerar korsu

Ett enhälligt stadsfullmäktige ser att Hangö gärna får 200 000 euro för, och blir av med, det förfallna Satamaruokala. Byggnaden ska rivas och stuveriföretaget Stevena vill bygga en underhållsbyggnad på dess ställe.

Fullmäktige gillade också försäljningen av gamla brandstationen till privatpersonen Sten Johansson. Johansson planerar att renovera och inrätta ett bilmuseum i byggnaden. Försäljningen inbringar 55 000 euro.

Dessutom gav fullmäktige klartecken för att donera korsun Gyllene Freden i Lappvik till Krigshistoriska föreningen i Västnyland som driver Hangö Frontmuseum intill. I samband med beslutet klargjordes det också att en minnessten intill korsun doneras på samma gång.

Mer läsning