Hangö prövar uppsägning i högsta instans

Splittrade. Koncentrationen var stor under söndagens fullmäktigemöte, då man beslöt att gå vidare med McDonalds uppsägning. Fullmäktige var inte enigt, och många anmälde avvikande åsikt till protokollet. Bild: Johanna Lindholm

Med rösterna 20-15 beslöt fullmäktige i Hangö att man anför besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols dom om uppsägningen av läkaren Outi McDonald till Högsta förvaltningsdomstolen. Flera ledamöter var kritiska till hur ärendet hanterats.

Processen kring uppsägningen av läkaren Outi McDonald har varit en segsliten och tärande process för alla inblandade.

Det framkom under det extra möte som fullmäktige höll sista söndagen i januari.

Syftet med mötet var att besluta om man anför besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols dom om att uppsägningen av läkaren Outi McDonald var lagstridig.

Det var i mars 2015 som fullmäktige beslöt att säga upp McDonald. Orsaken till att mötet hölls på en söndag, var att besvärstiden löper ut på måndag 30.1.

Röstade mot förslaget

Stadsstyrelsens förslag var att fullmäktige inte prövar fallet i högre instans.

En knapp majoritet av fullmäktigeledamöterna ville dock att argumenten bakom uppsägningen skulle bedömas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Det var SFP:s Stig Sundberg, även vice ordförande i stadsstyrelsen, som föreslog att ärendet prövas i högsta rättsliga instans. Motiveringen löd att orsakerna till uppsägningen borde bli grundligt utredda så att ärendet får ett avslut. SDP:s Ulf "Putte Lindström stödde Sundbergs förslag.

Av 35 närvarande ledamöter, röstade 20 för Sundbergs förslag och 15 för stadsstyrelsens.

Av de som röstade för att acceptera Helsingfors förvaltningsdomstols dom, anmälde 13 avvikande åsikt till protokollet.

Påfallande många ledamöter var inte på plats, utan representerades av sina ersättare.

Frustration över processen

Att förslaget knappast skulle sväljas med hull och hår, framgick då ett flertal ledamöter, främst på vänsterflanken, bad om ordet.

Bland andra Birgitta Gran (VF) och Aila Pääkkö (SDP) uttryckte sin frustration över processen.

Gran tycker att man på tjänstemannahåll och i den offentliga diskussionen tagit för lättvindigt på att Helsingfors förvaltningsdomstol dömt att Hangö stad har gjort fel i tre separata fall, som anknyter till processen som helhet.

Det första är omorganiseringen vid hälsocentralen, det andra förflyttningen av McDonald från tjänsten som ledande läkare till en allmän läkartjänst vid hälsocentralen. Det tredje gäller uppsägningen av McDonald.

Gran menade att man borde se till processen som helhet och medla fram en lösning som inte involverar fler besvär.

Hon fick medhåll av sin partikamrat Urpo Hyttinen, som påpekade att ersättningen för utebliven inkomst riskerar att kosta staden upp till en halv miljon euro, om det går så att staden förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen.

Gunnel Helander (SFP) gav en eloge åt Gran över att hon lyfte fram processens komplexitet och sade att frågor som denna måste skötas så öppet och transparent som möjligt för att inte skada för att inte skada rättsäkerheten bland stadens anställda.

Brister i informationen

Över huvud taget riktades skarp kritik mot hur staden hanterat informationen kring fallet. Eero Koli (C) kritiserade tjänstemännen och framför allt stadsdirektör Denis Strandell för att agera odemokratiskt, genom att ompröva beslut på extra möten. Koli såg också revisorernas konsekvensbedömning av vad olika beslut kan leda till som ett beställningsarbete, vilket stadsdirektören dock tillbakavisade. Strandell sade efter mötet att det är bra att staden nu får en juridisk bedömning på uppsägningen.

Mer läsning